Головна > Текстові публікації

Діяльність Комітету

Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS
16 лютого 2016, 10:03 Комітет

Комітет розглянув інформацію про хід і результати виконання програми діяльності Уряду

 

Комітет з питань інформатизації та зв’язку  розглянувши на засіданні Комітету 15 лютого 2016 року інформацію про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України в частині предметів відання Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку, відзначає, що, на жаль, Урядом України не сформовано чітких та однозначних позицій підкріплених відповідними практичними результатами розвитку галузі. В країні відсутня єдина програма дій у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Через це відбувається значене гальмування розвитку інформаційного суспільства України, в тому числі і електронного урядування. А саме:

не виконано план дій щодо реалізації Закону «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»;

відсутній план дій щодо реалізації національної стратегії подальшого розвитку інформаційного суспільства в Україні;

не подолано цифрову нерівність у доступі громадян України до електронних комунікацій та інформаційних ресурсів;

повільне покращення рівня комп'ютерної грамотності  населення;

низький рівень впровадження та використання можливостей ІКТ у сферах освіти, науки, культури, охорони здоров’я, в агропромисловому комплексі та в інших секторах економіки;

відсутні відповідні галузеві та міжгалузеві програми;

слабо координована та не системна підтримка поглиблення демократичних процесів (проведення виборів, голосування, загальнонаціональних чи місцевих референдумів, опитувань та консультацій, запровадження механізмів громадсько-державного партнерства, здійснення громадського контролю на засадах широкого використання ІКТ та мережі Інтернет);

не виконано план заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного  урядування  в Україні (2011-2015 рр.);

відсутні програми розвитку електронного урядування в системі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема програми з надання електронних адміністративних послуг;

відсутній єдиний центральний орган виконавчої влади відповідальний за формування та\або реалізацію політики розвитку інформаційного суспільства в Україні, сфери телекомунікацій, програмування,  забезпечення інформаційної та кібербезпеки, впровадження технологій електронного урядування, електронного документообігу, електронного підпису, що обумовлює невизначеність та відсутність єдиної державної політики у цих сферах;

недостатній рівень координації органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері ІКТ та зв’язку;

відсутність взаємосумісності (інтероперабельності) різних інформаційних систем, що створювались в різні роки, за різними принципами, на різних технологічних платформах;

несистемне здійснення заходів центральних органів державної влади та щодо запровадження е-урядування та органів місцевого самоврядування.

Умови для ведення ІКТ-бізнесу є несприятливими, що характеризують:

обтяжливі процедури виходу на ринок телекомунікацій;

недостатньо врегульовані відносини для забезпечення економічної конкуренції на ринках певних телекомунікаційних послуг;

відсутність ефективних механізмів нагляду (контролю) у сфері телекомунікацій, які б спрямовувались на попередження порушень та зниження потенційно можливого тиску на суб’єктів господарювання, зменшення кількості перевірок цих суб’єктів;

не виконання в повному обсязі Закону України «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції».

   Зазнає значного запізнення реалізація сучасних завдань безпеки та оборони країни.

У рамках виконання завдань щодо формування та реалізації державної політики у сферах, що належать до компетенції Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформацію й Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері інформатизації, протягом 2015 року підготовлено ряд законопроектів, деякі з них вже набрали чинності.

Протягом звітного періоду Держспецзв’язку здійснювала діяльність із забезпечення функціонування і розвитку державної системи  урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку, формування та реалізації державної політики у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку. Здійснювала державний контроль за станом криптографічного та технічного захисту інформації, а також за додержанням вимог законодавства та нормативних документів у сфері надання послуг електронного цифрового підпису. Держспецзв’язку входить до складу сектору безпеки і оборони України і спрямовує свою діяльність на забезпечення національної безпеки України в інформаційній сфері.

Крім того, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері інформатизації протягом 2015 року у повній мірі здійснювалося державне регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв`язку.

Враховуючи вищезазначене, Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку вирішив визнати діяльність Кабінету Міністрів України протягом 2015 року незадовільною.