Шановні колеги!
Протягом усіх років незалежності галузь інформаційно - комунікаційних технологій розвивалася в Україні хаотично.
Ми спостерігали чи не найбільше кадрових, адміністративних, законодавчих реформ, які не давали можливості галузі розвиватися.
Специфіка ринку інформаційних технологій полягає в тому, що він саморегульований, а державі необхідно створити для цього сприятливі умови.
докладніше

Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Звіти про роботу Комітету

23 червня 2017, 14:44 Комітет

Інформація про роботу Комітету з питань інформатизації та зв’язку протягом шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий 2017р.-липень 2017р.)

 

Інформація про  роботу Комітету з питань

інформатизації та зв’язку протягом    шостої сесії

Верховної Ради України восьмого скликання

 (лютий 2017р.-липень 2017р.)

 

Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації зв’язку був створений 4 грудня 2014 року відповідно до постанови Верховної Ради України № 22-VII «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання».

Протягом шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання проведено 11 засідань Комітету (в тому числі 1 виїзне засідання), на яких розглянуто 47 питань, 19 з яких присвячено обговоренню проектів законів Верховної Ради України та постанов.

Законотворча діяльність народних депутатів України – членів Комітету була спрямована на правове врегулювання переважно у сфері електронних довірчих послуг, електронних комунікацій, кібербезпеки, користування радіочастотним ресурсом, надання телекомунікаційних послуг тощо.

 

Показником роботи Комітету протягом сесії стало прийняття Верховною Радою України проекту Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» від 7 лютого 2017 року № 1834-VIII (Законопроект №4159), який розроблений на виконання пункту 128 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р.

Законом врегульовано відносини, пов’язані з встановленням єдиних правових засад доступу та використання інфраструктури з метою розвитку телекомунікаційних мереж для задоволення потреб споживачів телекомунікаційних послуг та розвитку інформаційного суспільства в Україні. Також законом встановлено повноваження державних органів, у тому числі стосовно розробки та затвердження методик визначення плати за доступ до відповідної інфраструктури, правил/порядків щодо доступу до відповідної інфраструктури, вимог до розташування технічних засобів телекомунікацій на елементах  відповідної інфраструктури; встановлено види плати, що можуть застосовуватись під час забезпечення доступу до інфраструктури; визначено права та обов’язки юридичних та фізичних осіб, у власності (володінні) яких перебуває інфраструктура, у тому числі щодо забезпечення недискримінаційного доступу замовників з метою створення рівних умов використання елементів інфраструктури.

Протягом сесії у Комітеті опрацьовано наступні законопроекти, серед яких очікують на прийняття підчас повторного другого читання:

- проект Закону про основні засади забезпечення кібербезпеки України (реєстр. № 2126а від 15.09.2015), внесений народними депутатами України Лук’янчуком Р.В.,  Кожем'якіним А.А., Бухарєвим В.В., Паламарчуком М.П., Королем В.М., Семенухою Р.С., Поляковим М.А., Бабенком В.Б., Сочкою О.О., Данченком О.І. спрямований на визначення правових та організаційних основ забезпечення захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, національних інтересів України у кіберпросторі, основних цілей, напрямів та принципів державної політики у сфері кібербезпеки України, повноважень і обов’язків державних органів, підприємств, установ, організацій, осіб та громадян у цій сфері, основних засади координації їх діяльності із забезпечення кібербезпеки України, а також дефініції  базових термінів у сфері кібербезпеки;

- проект Закону про електронні довірчі послуги (реєстр. № 4685 від 17.05.2016), поданий Кабінетом Міністрів України. Законопроект був розроблений Міністерством юстиції України, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з метою реформування законодавства у сфері електронного цифрового підпису з урахуванням досвіду Європейського Союзу, розбудови єдиного простору довіри на основі системи електронних довірчих послуг, визнання в Україні електронних довірчих послуг, які надаються іноземними постачальниками електронних довірчих послуг, що забезпечать активний розвиток транскордонного співробітництва та інтеграцію України у світовий електронний інформаційний простір.

 

Підготовлений до другого читання та готовий для прийняття проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обробки інформації в системах хмарних обчислень (реєстр. 4302 від 24.03.2016), внесений народними депутатами України Данченком О.І., Бєльковою О.В., Семенухою Р.С., Матузко О.О., Шкрум А.І. спрямований на створення умов для більш ефективного використання державних ресурсів шляхом впровадження новітніх технологій, зокрема при обробці інформації (крім інформації, яка в установленому порядку віднесена до державної таємниці), якою володіють органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання, державні підприємства, установи та організації. Законопроект також покликаний сприяти ефективнішій взаємодії держави та суспільства та створить додаткові передумови для подальшого розвитку платформ інформаційно-комунікаційних технологій у різних сферах суспільного життя, насамперед у сферах державного управління, освіти та науки.

 

Очікує на прийняття Верховною Радою України під час повторного першого читання проект Закону про електронні  комунікації (реєстр. № 3549-1 від 11.12.2015), внесений народними депутатами України Данченком О.І., Матузко О.О., Козирем Б.Ю., Семенухою Р.С., Загорієм Г.В., Третьяковим О.Ю., Шверком Г.А., Луценко І.С., Гринівим І.О., Вознюком Ю.В. Законопроект фактично пропонує нову гармонізовану із європейським законодавством редакцію Закону України «Про телекомунікації».

      

До першого читання Комітетом підготовлено проект Закону «Про радіочастотний ресурс України» (реєстр № 5051 від 30.08.2016), внесений народними депутатами України Данченком О.І., Матузко О.О., Семенухою Р.С. Дана законодавча ініціатива спрямована на забезпечення впровадження в Україні сучасних радіотехнологій, спрощення умов користування радіочастотним ресурсом України, зменшення та впорядкування регуляторного впливу держави на відносини у сфері користування радіочастотним ресурсом, покращення умов ведення бізнесу в Україні з одночасним підвищенням показників України в міжнародних рейтингах, запобігання правопорушенням у зазначеній сфері, гармонізацію законодавства України у регульованій сфері із законодавством Європейського Союзу та приведення його у відповідність із вимогами Міжнародного Союзу Електрозв’язку.

 

12 квітня 2017 року Комітет розглянув на своєму засіданні питання щодо виконання Постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України».

Рекомендацій парламентських слухань, що відбулись 3 лютого 2016 року, були схвалені Верховною Радою України 31 березня 2016 року та передбачали доручення Кабінету Міністрів України враховувати низку зауваження та пропозиції, висловлених учасниками парламентських слухань, а також поінформувати Верховну Раду України про хід виконання цих Рекомендацій.

Відповідно до доручення Першого віце-прем’єр-міністра України С.І.Кубіва за № 44916/4/1-16 від 26.12.2016 р. Державним агентством з питань електронного урядування України узагальнену інформацію від 57 державних органів та надано для розгляду Комітетом.

Комітет з питань інформатизації та зв’язку  розглянув на своєму засіданні 8 лютого 2017 року інформацію отриману від Державного агентства з питань електронного урядування України на виконання доручення дорученням Першого віце-прем’єр-міністра України.

Зазначена інформація не дозволила Комітету дати однозначну оцінку стану виконання Рекомендацій. У зв’язку із чим  було прийнято рішення (Протокол № 57 від 08.02.17) подати пропозиції членів Комітету, щодо переліку завдань, що потребували першочергового вирішення та узагальнити їх Секретаріату Комітету разом із Державним агентством з питань електронного урядування України та Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації.

Станом на 31 березня 2017 року до Секретаріату Комітету були подані пропозиції щодо переліку першочергових завдань для галузі ІКТ від двох членів Комітету, а також надані матеріали щодо узагальнення виконання окремих питань Рекомендацій від Державного агентства з питань електронного урядування України. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації на виконання Рішення Комітету від 08.02.17 матеріалів не подавала.

На основі отриманих пропозицій від народних депутатів-членів Комітету були узагальнено перелік пріоритетних напрямків реформування галузі ІКТ визначених у Рекомендаціях слухань та підготовлений стислий опис їх виконання.

Також Комітет прийняв наступні рішення:

1. Визнати виконання Кабінетом Міністрів України Постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України» від 31.03.2016 № 1073-VIII таким, що здійснюється на недостатньому рівні.

2. Визнати роботу посадових осіб Секретаріату Кабінету Міністрів України незадовільною та поінформувати Прем’єр-міністр України про невиконання його доручення від 18.05.2016 № 13392/1/1-16.

3. Повідомити Голову Верховної Ради України про факт порушення пункту 3 Постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України» від 31.03.2016 № 1073-VIII, оскільки за станом на 1 липня та 1 грудня 2016 року Кабінет Міністрів України Верховну Раду України не поінформував.

 

12 квітня 2017 року Комітет розглянув на своєму засіданні поточний стан реалізації Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 615. Під час розгляду даного питання було прийнято рішення звернутися до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо необхідності усунення стримуючих факторів для впровадження в Україні мереж мобільного зв’язку 3-го і 4-го поколінь, забезпечення повсюдного доступу громадян до електронних послуг, насамперед – державних, забезпечити невідкладне виконання  Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 615 в частині (п.84 Плану) збільшення гранично допустимого рівня електро-магнітного випромінювання у діапазонах надвисоких та ультрависоких частот з 2,5 мкВт/см2 до 10 мкВт/см2 та посилити забезпечення виконання Плану загалом.

16 травня 2017 року міністерство юстиції України зареєструвало наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13 березня 2017 року № 266 «Про затвердження Змін до державних санітарних норм i правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань». Даними змінами врегульоване питання відміни старих норм, що діяли за радянськими стандартами та гальмували розвиток галузі зв’язку.

 

16 лютого 2017 року Комітетом підготовлені та проведені комітетські слухання на тему: "Цифровий порядок денний для сучасної України".  Необхідність  у проведенні такого заходу спричинена тим, що сучасне життя потребує рішучих кроків у здійсненні цифровізації України.

До участі долучилися представники Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Служби Безпеки України, різних органів державної влади, дипломатичного корпусу, громадських об'єднань, бізнесу, неурядових організацій, народні депутати,  провідні фахівці у ІТ галузі  та вчені.

Комітетські слухання мали  на меті розтлумачити роль цифровізації для розвитку галузей української  економіки, здійснити більш системні і цілеспрямовані дії щодо реалізації державної політики у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, збільшити кількість та якість надання послуг, активізувати процеси входження України у європейський простір.

Комітетом було розгорнуто широку суспільну дискусію задля стимулювання прискорення впровадження цифрових технологій, аналізу та обговорення актуальних питань цифрового суспільства в Україні з метою посилення зацікавленості у законодавчому  врегулюванні, узагальнення пропозицій із вдосконалення національної політики розвитку цифрового суспільства, уточнення пріоритетів та механізмів реалізації цієї політики.

Наслідком зазначеного заходу було створення відповідно до рішення Комітету прийнятого 24 травня 2017 року (протокол № 63) робочої групи з імплементації в Україні європейського законодавства із цифровізації суспільства.

Комітет з питань інформатизації та зв’язку спільно із Дніпропетровською ОДА, територіальними підрозділами ВОВВ, і представниками галузі ІКТ обговорили питання крадіжок та пошкодження телекомунікаційного обладнання, як потенційної загрози для національної безпеки 16 червня 2017 року.

Необхідність проведення обговорення такої проблематики зумовлена високою кількістю злочинів, що вчиняються в нашій країні, і особливо у Дніпропетровській області, пов’язаних з крадіжкою та пошкодженням телекомунікаційного обладнання, кабельних, радіорелейних ліній зв’язку, порушенням цілісності колодязів кабельної каналізації електрозв’язку з метою проникнення в них.

За ризультатом зустрічі між Комітетом, Дніпропетровською ОДА, територіальними підрозділами ВОВВ, та представниками галузі ІКТ 16 червня 2017 року було підписано Меморандум про взаємодію та співпрацю.

27 червня 2017 року Комітетом з питань інформатизації та зв’язку  було проведено Комітетські слухання на тему: «Актуальні питання впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління в Україні».

Учасники слухань заслухали доповідь Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,
О. Животовського, який зазначив, що метою регулятора є впровадження нових технологій у 2017 році, а саме продаж ліцензій на 4G за обґрунтованою ціною, створення можливостей розвитку мереж операторів телекомунікацій, виконання в установлені строки Указу Президента України від 21.07.2015
№ 445 «Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління» та розпорядження Уряду від 11.11.2015 №1232 «Про затвердження Плану заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління», виправлення наявних проблем в частині використання ресурсу, забезпечення ефективного його використання.

За результатами обговорення учасниками Комітетських слухань підтримано підходи НКРЗІ з порушеного на слуханнях питання і додатково звернуто увагу на актуальність проведення реформ в Україні, в тому числі з метою впровадження нових технологій на конкурентних засадах.

Учасники слухань визначили, що процес підготовки тендеру на частоти для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління, у тому числі в діапазоні 1800 МГц та 2600 МГц, є прозорим. Жоден з учасників слухань не повідомив про наявність будь-яких корупційних ризиків у запропонованій Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, моделі проведення тендерів на видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

 

          Комітет, окрім основної законодавчої діяльності, під час роботи шостої сесії восьмого скликання організував та проводив конференції, круглі столи та інших публічні заходи щодо обговорення розвитку ІКТ-галузі. А саме:

19.01.2017 – зустріч на тему: «Світової практики ІТ контролю операторів для запобігання корупції в сфері лотерей».

01.02.2017 - конференція, присвячена перспективам розвитку економічної співпраці між Україною та Великобританією в контексті змін в світовій геополітиці.

06.02.2017 - круглий стіл на тему: "Дитина онлайн: як забезпечити безпеку і приватність"

13.02.2017 – прес-конференція щодо підтримки законопроекту "Про електронні довірчі послуги".

22.02.2017 – участь у міжнародній науковій конференцій з креативної економіки.

10.04.2017 – конференція на тему: «ІТ бізнес в культурному середовищі України. Діалог бізнесу та влади». Результатом вказаного заходу було затвердження комітетом резолюції з пропозиціями. Зазначена резолюція була направлена до державних органів відповідно до виявленої проблематики.

18.04.2017 – прес-конференція на тему: «Щомісяця бізнес зазнає мільйонних збитків від пошкодження телеком-мереж».

27.04.2017 – форум «Цифрова Україна - Switch on your business»

19.04.2017 - робоча зустріч в Амеріканській Торгівельній палаті щодо законодавчих ініціатив та розробки програми державної підтримки розвитку ІТ-галузі.

19.04.2017 - презентація експортної стратегії України.

19.04.2017 - круглий стіл на тему:  "Блокування Контенту Онлайн".

05.05.2017 – робоча нарада з питань розвитку ринку електронних грошей в Україні.

13.05.2017 – прес-конференція з питань безпеки телекомунікаційної сфери.

19.05.2017 – робоча зустріч з проблем забезпечення ефективного функціонування економіки, перспектив цифрової економіки та інновацій.

22.05.2017 - круглий стіл щодо проблематики блокування російських інтернет-ресурсів.

22.05.2017 - круглий стіл на тему: «Крадіжки та пошкодження телекомунікаційного обладнання - загроза для національної безпеки». За результатами даного заходу Комітет затвердив резолюцію.

07.06.2017 - 10.06.2017 – Комітет працював під час форуму присвяченому Дням електронних комунікацій (м.Одеса).

29.06.2017 - відбулося обговорення за круглим столом питань Цифрової адженди для України.

11.07.2017 – участь Голови Комітету у Digital Ukraine Forum.

 

Протягом сесії представники Комітету приділялось важливе значення питанню міжнародного співробітництва.

11-16 березня 2017 року у м. Копенгаген, Данія Комітет прийняв участь у Конференції Інтернет корпорації з присвоєння імен та номерів ICANN58.

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, або ICANN — міжнародна некомерційна організація, створена у 1998 році за участю уряду США для регулювання питань, пов'язаних з доменними іменами, IP-адресами і іншими аспектами функціонування Інтернету. Під час даної поїздки відбулося обговорення погодження політики розвитку мережі на державному рівні.

11.05.2017 проведена робоча зустріч між Комітетом Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку та Комітетом Національної Безпеки США Палати представників. На зустрічі були присутні 7 конгресменів та представники посольства США. Одним із головних питань обговорювали питання кібербезпеки в Україні. Конгресмени підкреслили, що Україна зараз реально єдина воююча держава в кібервійні з Росією. І тому дуже важливо якнайшвидше прийняти все необхідне законодавство з питань кібербезпеки. Домовилися про взаємодію та наступні кроки.

Комітет приймав участь у конференції з е-Урядування,  яка відбулася 30-31 травня 2017 року (м.Таллінн, Естонія) де організатор виступила Європейська Комісія.

Під час даної конференції було публічно обговорено сучасні тенденції розвитку державний послуг за допомогою ІКТ технологій, вивчення впливу е-урядування на темпи економічного зростання та прозорість діяльності органів державної влади.

12-16 червня 2017 року Комітет був запрошений на Всесвітній саміт з питань інформаційного суспільства (м. Женева, Швейцарія) організований ООН.

Під час даного саміту представники Комітету долучилися до обговорення питань присвячених подоланню цифрового розриву, поширенню доступу до Інтернету в країнах, що розвиваються, подолання глобальної цифрової нерівності, яка існує між багатими і бідними країнами, тендерними групами тощо.

Найбільша подія у сфері інформаційно-комунікаційних технологій і майданчик для діалогу впливових IT-експертів з усього світу.  Основна мета зустрічі - вироблення основних завдань у побудові відкритого для всіх інформаційного суспільства, в якому кожен міг би створювати інформацію і знання, мати до них доступ, користуватися і обмінюватися даними.

До висвітлення роботи Комітету неодноразово залучались представники засобів масової інформації. Всі вищезазначені заходи знайшли відображення на веб-сторінках сайту Верховної Ради України та Комітету з інформатизації та зв’язку, у статтях та інтерв’ю друкованих засобів масової інформації та телепередачах.

 

У Комітеті з питань інформатизації та зв’язку розпочала роботу експертна група ЄС із законодавчого регулювання питань кібербезпеки. Перший установчий візит експертної групи ЄС, до складу якої входять представники Естонії, Словаччини, та Польщі, відбувся 11-12 липня 2017 р., в ході якого було здійснено вивчення стану законодавчого регулювання питання кібербезпеки в Україні, готовності основних законопроектів з реформування галузі ІКТ підготовлених до розгляду у Комітеті з питань інформатизації та зв’язку.

Експертна група ЄС презентувала моделі законодавчого регулювання питання кібезбезпеки у Естонії, Словаччини, та Польщі для вибору найкращої моделі для імплементації в Україні.

За результатами роботи експертної групи передбачається підготовка програми технічного допомоги у 2017-2018 роках Верховній Раді Україні, зокрема Комітету з питань інформатизації та зв’язку, з метою подальшого напрацювання найкращих практик та політик з кібербезпеки на основі досвіду країн ЄС.

 

В даний час на розгляді в Комітеті знаходяться 102 законопроекти, з них 17, - де Комітет визначено головним при їх опрацюванні та 85 - проектів, які Комітет має розглянути і внести відповідні пропозиції щодо них до головного комітету.

Комітетом під час роботи шостої сесії восьмого скликання отримано 286 заяв і звернень від центральних та місцевих органів виконавчої влади, профільних організацій представників ІКТ-ринку, бізнесу та громадян, які були розглянуті, а пропозиції вивчені та по-можливості враховані під час вдосконалення законодавства.

Під час проведення засідань Комітету залучаються представники органів державної влади, профільних асоціацій, громадянських організацій та бізнесу. Основним принципом роботи Комітету була прозорість, відкритість та готовність до діалогу.

Питання організаційно-інформаційного та консультативно-методичного забезпечення обслуговування діяльності Комітету здійснювалися секретаріатом Комітету.