Шановні колеги!
Протягом усіх років незалежності галузь інформаційно - комунікаційних технологій розвивалася в Україні хаотично.
Ми спостерігали чи не найбільше кадрових, адміністративних, законодавчих реформ, які не давали можливості галузі розвиватися.
Специфіка ринку інформаційних технологій полягає в тому, що він саморегульований, а державі необхідно створити для цього сприятливі умови.
докладніше

Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Звіти про роботу Комітету

18 грудня 2018, 17:00 Комітет

Інформація про роботу Комітету з питань інформатизації та зв’язку протягом дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2018 р.-січень 2019 р.)

 

Станом на 13 грудня 2018 року

 

Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації зв’язку був створений 4 грудня 2014 року відповідно до постанови Верховної Ради України № 22-VII «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання».

Протягом дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання проведено п’ять засідань Комітету, на яких розглянуто 21 питання, 12 з яких присвячено обговоренню проектів законів Верховної Ради України та постанов.

Законотворча діяльність народних депутатів України – членів Комітету була спрямована на правове врегулювання переважно у сфері електронних довірчих послуг, електронних комунікацій, кібербезпеки, користування радіочастотним ресурсом, надання телекомунікаційних послуг тощо.

 

За поданням Комітету підготовлений до розгляду Верховною Радою України для прийняття у другому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обробки інформації в системах хмарних обчислень (реєстр. № 4302 від 24.03.2016), внесений народними депутатами України Данченком О.І., Бєльковою О.В., Семенухою Р.С., Матузко О.О., Шкрум А.І, що спрямований на створення умов для більш ефективного використання державних ресурсів шляхом впровадження новітніх технологій, зокрема при обробці інформації (крім інформації, яка в установленому порядку віднесена до державної таємниці), якою володіють органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання, державні підприємства, установи та організації. Законопроект також покликаний сприяти ефективнішій взаємодії держави та суспільства та створить додаткові передумови для подальшого розвитку платформ інформаційно-комунікаційних технологій у різних сферах суспільного життя, насамперед у сферах державного управління, освіти та науки.

 

Очікують розгляду Верховною Радою України підготовлені Комітетом та рекомендовані для прийняття у першому читанні:

проект Закону про електронні  комунікації (реєстр. № 3549-1 від 11.12.2015), внесений народними депутатами України Данченком О.І., Матузко О.О., Козирем Б.Ю., Семенухою Р.С., Загорієм Г.В., Третьяковим О.Ю., Шверком Г.А., Луценко І.С., Гринівим І.О., Вознюком Ю.В. Законопроект фактично пропонує нову гармонізовану із європейським законодавством редакцію Закону України «Про телекомунікації»;

проект Закону «Про радіочастотний ресурс України» (реєстр № 5051 від 30.08.2016), внесений народними депутатами України Данченком О.І., Матузко О.О., Семенухою Р.С. Дана законодавча ініціатива спрямована на забезпечення впровадження в Україні сучасних радіотехнологій, спрощення умов користування радіочастотним ресурсом України, зменшення та впорядкування регуляторного впливу держави на відносини у сфері користування радіочастотним ресурсом, покращення умов ведення бізнесу в Україні з одночасним підвищенням показників України в міжнародних рейтингах, запобігання правопорушенням у зазначеній сфері, гармонізацію законодавства України у регульованій сфері із законодавством Європейського Союзу та приведення його у відповідність із вимогами Міжнародного Союзу Електрозв’язку.

 

За результатами Висновку Комітету під час розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги» (реєстр. № 8462), поданого 08.06.2018 р. Кабінетом Міністрів України та проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги» (реєстр. № 8462-1), поданого 26.06.2018 р. народним депутатом України Семенухою Р.С., відзначено, що за час який минув після їх розробки та реєстрації, Верховною Радою України було внесено зміни до низки законів України з використанням застарілих термінів, а саме терміну «електронний цифровий підпис». У зв’язку з цим доцільно привести термінологію таких законодавчих актів у відповідність до законодавства у сфері електронних довірчих послуг шляхом подання доопрацьованого законопроекту від народних депутатів – членів Комітету з питань інформатизації та зв’язку на підставі ч. 2 статті 110 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», використовуючи за основу законопроекти реєстр. № 8462 та реєстр. № 8462-1, що і було зроблено.

Таким чином, за поданням Комітету підготовлений до розгляду Верховною Радою України для прийняття у першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги» (реєстр. № 8462-д від 18.10.2018 р.)

 

За поданням Комітету підготовлений до розгляду Верховною Радою України для прийняття у першому читанні проект Закону про публічні електронні реєстри (реєстр. № 8602 від 13.07.2018 р.), поданий народними депутатами України Данченком О.І., Опанасенком О.В., Матузко О.О. та іншими, який здійснює унормування єдиного правового поля створення, функціонування та інформаційної взаємодії державних, комунальних та інших реєстрів, кадастрів та інформаційних систем.

 

8 вересня 2018 року відбулися виїзні слухання в Комітеті на тему: "Законодавче забезпечення ринку ІКТ", які проходили в місті Одесса.

Учасниками слухань розглянуто питання набрання чинності Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України", проблеми, пов’язані з виконанням Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», питання запобігання та протидії крадіжкам та пошкодженням телекомунікаційного обладнання, а також заходи щодо впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення.

За підсумками виїзних слухань Комітетом розроблено Рекомендації, якими рекомендовано Кабінету Міністрів України прискорити погодження нормативно-правових актів, спрямованих на приведення у відповідність до вимог Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України". А також рекомендовано Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони направити на доопрацювання та створити робочу групу з опрацювання проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері» (реєстр. № 6688) для розгляду та удосконалення з включенням до її складу представників Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку, державних правоохоронних органів, провідних операторів телекомунікацій, громадськості та народних депутатів України – авторів законопроекту.

 

18 вересня 2018 року на засіданні Комітету заслухано доповідь Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим на виконання Плану невідкладних заходів з протидії російській агресії з тимчасово окупованої території України в Криму, захисту інтересів держави, громадян України та українських юридичних осіб в Криму на 2018-2019 роки, затвердженого розпорядженням Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим від 20 червня 2018 р. № 17 в частині, що стосується питань інформатизації та зв’язку. Доповідач відзначив, що окупаційна влада здійснює неправомірну інтеграцію Криму в єдиний інформаційний простір Російської Федерації.

Під час розгляду питання було зазначено, що окупований український інформаційно-комунікаційний простір Криму з березня 2014 р. будується на “Концепції інформатизації Республіки Крим”, яка була розроблена відповідно до основних напрямів державної політики Російської Федерації у галузі інформатизації, що сформульовані у “Стратегії розвитку галузі інформаційних технологій в Російській Федерації на 2014–2020 рр. і на перспективу до 2025 р.”, затвердженої розпорядженням уряду Російської Федерації від 01.11.2013 за № 2036-р, державною програмою Російської Федерації “Інформаційне суспільство (2011–2020 рр.)”, яка затверджена постановою уряду Російської Федерації від 15.04.2014 р. за № 313.

 

Комітет протягом дев’ятої сесії приділяв особливу увагу бюджетному процесу. За ініціативи Комітету, під час опрацювання та прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», а також внесення ряду змін до податкового законодавства, недопущено підвищення ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України у 2019 році.

 

4 грудня 2018 року Комітетом розглянуто проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні (реєстр. № 9083), внесеного народними депутатами України О. Мушаком, О. Продан, О. Данченком та іншими, яким вносяться зміни, які інтегрують фактично існуючі у суспільстві правовідносини з обігу віртуальних активів до правовідносин суб‘єктів, вже врегульованих податковим законодавством. Комітет підтримав зазначений законопроект та рекомендував Верховній Раді України прийняти його у першому читанні.

 

Комітет, окрім основної законодавчої діяльності, під час роботи дев’ятої сесії восьмого скликання організував та провів конференції, круглі столи та інших публічні заходи щодо обговорення розвитку ІКТ-галузі. А саме:

 

20 вересня 2018 року представники Комітету взяли участь у презентації посібника «Правила оформлення законів та основні вимоги законодавчої техніки», який був підготовлений працівниками Програми USADI РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво»;

25 вересня 2018 року Голова Комітету Олександр Данченко здійснив візит до м.Кропивницького Кіровоградської області. Голова Комітету О. Данченко разом з Високоповажним Послом Республіка Корея паном Лі Янг Гу та Президентом Корейської компанії Safeus Drone Sea Kwak відкрили інноваційний проект – на базі льотної Академії НАУ в місті Кропивницькому створений R&D центр та закладений фундамент для майбутнього виробництва надсучасних БПЛА багатоцільових призначень. В заходах взяв участь Голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко;

26 вересня 2018 року Голова Комітету здійснив візит до м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. У Кривому Розі О. Данченко взяв участь у відкритті нового відділення ПАТ «Укрпошта»;

27 вересня 2018 року Голова Комітету взяв участь у роботі Координаційної ради з розвитку цифрової економіки при Кабінеті Міністрів України;

28 вересня 2018 року головою Комітету було презентовано Концепцію Цифрової трансформації України;

28 вересня 2018 року представники Комітету взяли участь в роботі 9-го форуму IGF-UA з управління Інтернетом в рамках Днів українського Інтернету;

16-19 жовтня 2018 року представники Комітету взяли участь у VII Фестивалі інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2018»;

25 жовтня 2018 року відбулася зустріч представників Комітету з представниками компаній членів Американської торгівельної палати, основна частина якої була присвячена цифровій економіці та цифровій трансформації;

27 жовтня 2018 року за участі представників Комітету та Асоціації «Інформаційні технології України» проведено Шостий міжнародний форум «Software Development Forum»;

16 листопада 2018 року за участі представників Комітету відбувся Третій Форум Шовкового Шляху;

27 листопада 2018 року представники Комітету взяли участь у Координаційній зустрічі представників проектів міжнародної технічної допомоги (IPTAC) на тему: «Від відкритості та прозорості до цифровізації парламентських процедур»;

29 листопада 2018 року представники Комітету разом з Науково-дослідним інститутом інформатики і права НАПрН України, Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» провели II науково-практичну конференцію «Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження».

 

Протягом сесії представниками Комітету приділялось важливе значення питанню міжнародного співробітництва.

Комітет з питань інформатизації та зв’язку розглянув на своєму засіданні 20 грудня 2017 року (Протокол №74) питання Плану міжнародних заходів Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку на 2018 рік.

Долучення Комітету до участі у ключових міжнародних заходах з питань інформаційного суспільства та інформаційних технологій, дозволяє отримати доступ до першооснов формування глобальних політик у галузі телекомунікацій, розвитку інформаційного суспільства, захисту прав і свобод громадян, а також розробки дієвих механізмів захисту критичних елементів інфраструктури інтернет та підвищення рівня кібербезпеки України. Поряд з цим, зазначене створює можливості для вивчення кращих практик реформування галузі телекомунікацій, ознайомлення із стандартами та принципам управління, що у свою чергу закладає основу відкритого конструктивного діалогу усіх зацікавлених сторін щодо пріоритетів інтеграції України в європейське та світове інформаційне суспільство.

Активна участь представників галузевих органів державної влади та дипломатичної служби України у ключових міжнародних організаціях, які здійснюють розробку та просування глобальних політик з питань розвитку інформаційного суспільства та інформаційних технологій, телекомунікацій, механізмів захисту критичних елементів інфраструктури інтернет, захисту прав і свобод громадян у кіберпросторі є одним із елементів захисту національних інтересів України на міжнародному рівні.

Геополітичні пріоритети євроінтеграції України були визначені положеннями Угоди про асоціацію між Україною (ратифікованої Законом №1678-VII від 16.09.2014, OJ L 161, 29.5.2014, р. 3-2137), з однієї сторони, та Європейським Союзом, з іншої сторони. Цей багатосторонній міжнародний документ чітко заявляє про готовність всіх сторін зробити крок вперед на шляху майбутньої інтеграції України в ЄС. Відповідний курс на євроінтеграцію вимагає визначення позиції України як держави у галузевих та міжнародних структурах, до функцій яких віднесено регулювання на міжнародному рівні питань управління Інтернет, політик у сфері телекомунікацій, прав і свобод громадян у кіберпросторі тощо.

Зважаючи на порушення деякими країнами існуючих міжнародних угод і зобов’язань, а також правил міжнародних організацій, питання пов’язані із пріоритетними напрямками інтеграції України в європейське та світове інформаційне суспільство у контексті захисту національних інтересів України на міжнародному рівні, які було розглянуто Комітетом з питань інформатизації та зв’язку на засіданні 6 липня 2016 року (протокол № 46) за результатами якого Кабінету Міністрів України було рекомендовано вжити відповідних заходів у зазначеному напрямку не втрачають своєї актуальності у 2018 році, а отже і залучення Комітету до моніторингу стану захисту національних інтересів у кіберпросторі, шляхом участі представників Комітету у основних світових заходах з розвитку інформаційного суспільства, інформаційних технологій та телекомунікацій.

Серед ключових подій проведених Комітетом на міжнародній арені слід виділити візит делегації Комітету до Європейського парламенту та Європейської комісії 27 – 30 листопада 2018 року.

Підготовку до візиту було проведено із залученням МЗС України та спільно із Представництвом України при Європейському Союзі з метою налагодження прямої співпраці щодо гармонізації національного законодавства у сфері цифрової економіки, телекомунікацій, інформаційного суспільства, електронного урядування, інформаційних технологій та кібербезпеки. За результатами чого, силами  Представництва України при Європейському Союзі, була підготовлена програма офіційних зустрічей із профільними комітетами Європейського парламенту та в Європейській Комісії. Ключовою подією, для Комітету з питань інформатизації та зв’язку, стало проведення 29 листопада круглого столу «Ukrainian digital day» у стінах Європейського Парламенту.

Зазначений захід відбувся та був проведений на надзвичайно високому рівні завдяки професіоналізму та самовідданій службі працівників дипломатичної служби України.

Програма візиту делегації передбачала низку зустрічей на найвищому рівні, зокрема:

з офісом Віце-президента Європейської комісії з питань Цифрового Спільного Ринку А. Ансіпа та членом його кабінету Вівіан Лунела.

з Геральдом де Графом, Директором з питань Цифрового Спільного Ринку Генерального Директорату DG Connect та його офісом.

Петером Вагнером, Керівником Групи підтримки України в Європейській коміссії.

До проведення в Європейському парламенті «Ukrainian Digital Day» 29 листопада 2018 року долучились провідні члени парламенту, що відповідають за галузь ІКТ в ЄС та співпрацю із Україною. Зокрема:

Єжи Кароль Бузек, Голова Комітету з питань індустрії, досліджень та енергії ЄП, екс Прем'єр-міністр Польщі з 1997 по 2001 рік та Президент Європейського парламенту з 14 липня 2009 року по 17 січня 2012 року;

Даріуш Росаті, Співголова парламентського комітету асоціації Україна - ЄС

Міхал Боні, депутат ЄП

Ядомір Кохліцек, депутат ЄС

Марк Демерсмаекер, депутат ЄС

Яченко Селімовіч, депутат ЄС

Представники Європарламенту та Єврокоміссії висловили підтримку України в напрямку формування стратегії цифрового розвитку України. Було відпрацьовано план подальшої співпраці на 2019 рік.

 

11 жовтня 2018 року Голова Комітету, О. Данченко відкрив IT- день в рамках Тижня України в Лондоні, що мав на меті ознайомити британських партнерів з можливостями українського телекому, ІТ та аутсорсингу щодо створенні програмного забезпечення та нових послуг, а також відкрити двері для британських інвестицій та інноваційних партнерств з українськими підприємствами.

День четвертий Тижня України в Лондоні став днем IT і технологічних інновацій, з презентацією провідних українських технологічних компаній і обговоренням потреб широкого кола британських стартапів і компаній, які може бути задоволено у співпраці з українськими партнерами та інвесторами.

Голова Комітету, під час свого виступу озвучив наступні основні меседжі для міжнародної спільноти:

1. Цифровізація вбиває корупцію. Тому так важко рухаються цифрові реформи в Україні. Кожен новий електронний сервіс забирає у конкретного чиновника його тіньові великі доходи.

2. Побудова цифрової інфраструктури це завдання номер один для України. Тільки після того, як не менше 95 % відсотків території країни та не менше 95% відсотків громадян будуть мати доступ до високошвидкісного інтернету, можна говорити про повноцінне розгортання цифрової економіки.

3. Адміністративна реформа. Уряд має визначитись із відповідальним просування цифрової економіки в країні на державному рівні, що зможе скоординувати державних стейходлерів та приватних стейкхолдерів задля спільної мети

4. На розгляді в парламенті знаходиться ІТ пакет із 7 законопроектів, який потребує нагального розгляду

5. Необхідність внутрішнього ринку споживання для вітчизняних ІТ компаній.

6. Створення системи стимулюючого оподаткування для ІТ галузі

 

22 жовтня 2018 року, делегація Комітету у складі Голови Комітету О. Данченка і секретаря Комітету О. Матузко взяла участь у конференції технологій зв’язку AMOS. Учасникам заходу були представлені сучасні супутникові технології, інновації у системах зв‘язку, рішення для дистанційного навчання та електронної медицини, а також окремо рішення для військових, цифрового телебачення тощо.

 

31 жовтня 2018 року, Голова Комітету Олександр Данченко у складі Української делегації гостей із усього світу прийняв участь у Всесвітньому форумі BIXPO 2018 в Республіці Корея та представив Україну на зустрічі міністрів різних країн, які відповідають за інновації, цифровізацію, енергетику та промисловість.

Промовці, незалежно від галузі яку вони представляють (енергетика, охорона здоров‘я, освіта, туризм, оборона) і від країни, говорять про цифрову трансформацію в кожній конкретній галузі. Після запровадження цифрових економік в найуспішніших країнах світу, трендом цих країн стала цифрова трансформація. В ході заходу відмічалось на необхідності у найближчому майбутньому почати змінювати нашу сировинну економіку на інноваційну цифрову економіку. Це дасть змогу розвивати країну за рахунок власного людського потенціалу і дуже швидко додати зростання ВВП та рівня життя громадян України. Цифрова Економіка та Цифрова трансформація це єдиний шлях до розбудови України, наголосив Олександр Данченко.

 

3-11 листопада 2018 року у м. Шанхай, КНР відбулась міжнародна виставка Імпорт Експо 2018, де Україна вперше була представлена національним стендом та супроводжувалась офіційною урядово-парламентською делегацією у складі 97 осіб на чолі із Першим віце-прем’єр міністром України Кубівим С.І.

Згідно доручення Прем’єр-Міністра В. Гройсмана від 22.10.2018 №40594/1/1-18 щодо погодження відрядження офіційної делегації України до Китайської Народної Республіки з метою участі у Китайській міжнародній імпортній виставці 2018, до складу офіційної делегації було включено голову Комітету з питань інформатизації та зв’язку – Данченка О.І.

З метою забезпечення долучення до міжнародного досвіду впровадження новітніх інформаційних технологій, голова Комітету з питань інформатизації та зв’язку прийняв участь у міжнародні виставці Імпорт Експо 2018, де зокрема було вивчено досвід групи компаній Alibaba Group у побудові вертикально інтегрованих рішень електронної комерції

 

08 листопада 2018 року, Голова Комітету з питань інформатизації та зв’язку Олександр Данченко взяв участь у п’ятій World Internet Conference у місті Вучжен (Китайська Народна Республіка), темою якої є створення цифрового світу для взаємної довіри і колективного управління - до спільноти із загальним майбутнім у кіберпросторі. Під час конференції Олександр Данченко взяв участь у зустрічі міністрів які відповідають за цифровізацію, іновації та телекоммунікації з 27 країн світу.

 

Голова Комітету О. Данченко у складі делегації Верховної Ради України на чолі із головою Верховної Ради Ураїни А. Парубієм з 10 по 14 грудня 2018 року здійснив офіційний візит до Республіки Корея.

У рамках програми офіційного візиту до Республіки Корея Голови Верховної Ради України проведено зустрічі зі Спікером Національної Асамблеї Республіки Корея Мун Хі-Санг, з Прем’єр-міністром Республіки Корея Лі Нак-Йон, членами групи дружби «Корея-Україна» Національної Асамблеї Республіки Корея на чолі з її Головою Чо Ждонг-Сік.

Делегація парламенту відвідала Національний музей Кореї, ознайомилась зі спеціальною виставкою «Корьо: Слава Кореї», Виставковий центр Samsung D’Light та у корпорації «Хюндай Мотор Студіо».

 

На даний час на розгляді в Комітеті знаходяться 111 законопроектів, з них 23 - де Комітет визначено головним при їх опрацюванні та 88 - проектів, які Комітет має розглянути і внести відповідні пропозиції щодо них до головного комітету.

Комітетом під час роботи дев’ятої сесії восьмого скликання отримано 893 заяв і звернень від центральних та місцевих органів виконавчої влади, профільних організацій представників ІКТ-ринку, бізнесу та громадян, які були розглянуті, а пропозиції вивчені та по-можливості враховані під час вдосконалення законодавства.

 

Під час проведення засідань Комітету постійно залучались представники органів державної влади, профільних асоціацій, громадянських організацій та бізнесу. Основним принципом роботи Комітету була прозорість, відкритість та готовність до діалогу.

 

Питання організаційно-інформаційного та консультативно-методичного забезпечення діяльності Комітету здійснювалися безпосередньо секретаріатом Комітету.