Діяльність Комітету

Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS
28 жовтня 2013, 16:42

Комітет з питань інформатизації та інформаційних технологій буде радитися із провідними фахівцями галузі

25 жовтня 2013 року відбулося організаційне засідання Експертної ради при Комітеті з питань інформатизації та інформаційних технологій.

Голова Експертної Ради Гліб Малютін розповів, що членами Комітету, на засіданні 18 вересня 2013 року, було затверджено Положення, згідно якого Експертна рада розподілена на 10 фахових секцій, які очолюють постійні члени. Також участь у роботі ради можуть приймати всі зацікавлені учасники ринку, які знають, як він функціонує, які проблеми існують, та що необхідно зробити, щоб поліпшити ситуацію у сфері ІКТ. На його думку такий склад Ради дозволить давати реальну експертну оцінку всіх нормативних актів і законопроектів, що знаходяться на розгляді Комітету, а також надасть можливість генерувати нові ідеї та пропонувати їх на розгляд членам профільного Комітету.

Згідно Положення про Експертну Раду, вона складається із 10 секцій:

Секція 1 «Державної політики та державного управління у сфері розвитку інформаційного суспільства, інформатизації та електронного урядування»

Секція 2 «Інформаційно-комунікаційні технології як основа розбудови інформаційного суспільства»;  

Секція 3 «Інформатизації  та індустрії програмної продукції»;

Секція 4 «Інформаційна безпека та захист інформації, боротьби з кіберзлочинністю»;

Секція 5 «Розвиток Інтернет та Інтернет-послуг»;

Секція 6 «Електронного урядування та електронного документообігу»; 

Секція 7 «Інноваційний розвиток та високі технології»;

Секція 8 «Електронний Парламент та електронна демократія»;

Секція 9 «Міжнародне співробітництво з питань розвитку інформаційного суспільства та інформатизації, впровадження ІКТ»;

Секція 10 «Стандартизація, типізація та уніфікація, захист авторських і суміжних прав у сфері ІКТ».

На думку ініціаторів створення даного органу, об’єднання та консолідація зусиль науковців, представників громадських об'єднань та організацій, визнаних фахівці в області інформаційних технологій та інформатизації, представників бізнес – спільноти, додасть процесу законодавчої діяльності більш кваліфікований характер і можливість врахування авторитетних думок.

«Ретельно зважені, з урахуванням громадської думки, рекомендаційні рішення Експертної ради будуть сприяти прийняттю Комітетом обґрунтованих рішень з питань, які забезпечують діяльність та подальший розвиток галузі. Саме така структура Експертної Ради зможе забезпечити належну ефективність роботи і дозволить залишити політичні інтереси, галузевий лобізм і популізм за його межами», - зазначив Голова Комітету Валерій Омельченко.