Діяльність Комітету

Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS
16 червня 2016, 16:15 Комітет

Комітет розглянув проект Закону України «Про електронні довірчі послуги» реєстр. № 4685

Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку розглянув на своєму засіданні 16.06.2016 року (протокол №45) проект Закону України «Про електронні довірчі послуги» реєстр. № 4685, поданий 17.05.2016 р. Кабінетом Міністрів України.

Метою законопроекту визначено реформування законодавства у сфері електронного цифрового підпису з урахуванням досвіду Європейського Союзу, розбудови єдиного простору довіри на основі системи електронних довірчих послуг, визнання в Україні електронних довірчих послуг, які надаються іноземними постачальниками електронних довірчих послуг, що забезпечить активний розвиток транскордонного співробітництва та інтеграцію України у світовий електронний інформаційний простір.

Урядовий офіс з питань євроінтеграції надав зауваження та пропозиції стосовно приведення проекту Закону у відповідність до Регламенту (ЄС) №910/2014 від 23 липня 2014 року Європейського Парламенту та Ради про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах внутрішнього ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС. Зокрема, надані пропозиції стосовно уточнення певних видів електронних довірчих послуг, наглядових повноважень контролюючого органу, а також з посиланням на пункт 24 статті третьої Регламенту (ЄС) №910/2014 пропонується виключити з переліку суб’єктів, що можуть створювати електронні печатки фізичних та самозайнятих  осіб та закріпити таке право виключно за юридичними особами.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України надало зауваження до законопроекту та в узагальнюючому висновку зазначило, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

Враховуючи зазначене, Комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону України ««Про електронні довірчі послуги» реєстр. № 4685, поданий 17.05.2016 р. Кабінетом Міністрів України за основу.