Діяльність Комітету

Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS
11 липня 2016, 17:07 Комітет

Комітет розглянув проект Закону про основні засади забезпечення кібербезпеки України

 Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку розглянувши на засіданні Комітету 6 липня 2016 року проект Закону про основні засади забезпечення кібербезпеки України (реєстр. № 2126а від 14.04.2016 р.) відзначає, що питання забезпечення кібербезпеки є надзвичайно актуальними. Однак, в Україні заходи з протидії викликам і загрозам у зазначеній сфері знаходяться на початковому етапі та не мають комплексного характеру.

  Відповідно до завдання, передбаченого абзацом п’ятим підпункту 2 пункту 1 Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року «Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України», уведеного в дію Указом Президента України від 01.05.2014 № 449, Кабінету Міністрів України було доручено розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про кібербезпеку України.

З метою виконання цього завдання та згідно з пунктом 7 доручення Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. від 15.05.2014 № 16575/2/1-14 Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації було розроблено проект Закону про основні засади забезпечення кібербезпеки України. Наприкінці березня – початку квітня 2015 року законопроект був також розглянутий за участі міжнародних експертів США, Канади та Європейського Союзу. Вони надали свої пропозиції, які були враховані при доопрацюванні остаточного варіанту проекту.

  19 червня 2015 року проект Закону про основні засади забезпечення кібербезпеки України був внесений до Верховної Ради України.

  Рішенням Комітету з питань інформатизації та зв’язку від 15 липня було створено робочу групу з опрацювання законопроекту, а рішенням Комітету від 7 жовтня 2015 року було доручено доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням висновку Кабінету Міністрів України, пропозицій та зауважень центральних органів виконавчої влади, галузевих підприємств та організацій з подальшим внесенням до Верховної Ради України доопрацьованої редакції законопроекту з одночасним відкликанням проекту закону в редакції від 19 червня 2015 року.

  У зв’язку із введенням в дію Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 15.03.2016 № 96 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України» законопроект за реєстр.№ 2126а втратив свою актуальність і був відкликаний. Розроблений новий проект Закону про основні засади забезпечення кібербезпеки України, який відповідає принципам та положенням Стратегії.

  Суть законодавчої ініціативи полягає у введенні відповідної термінології, визначення правових та організаційних засад державної політики у цій сфері, основних принципів і напрямів забезпечення кібербезпеки.

  Запропонований проект Закону про основні засади забезпечення кібербезпеки України отримав в цілому схвальні відгуки. Разом із тим, погоджуючись з необхідністю удосконалення приведення його у відповідність до міжнародних та європейських правових стандартів, Комітет з питань інформатизації та зв’язку вважає за доцільне висловити наступне.

Відповідно до Висновку щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту Закону про основні засади забезпечення кібербезпеки України за вих. № 04-19/17-1805 від 8 червня 2016 року у законопроекті не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антекорупційного законодавства (рішення Комітету з питань запобігання і протидії корупції від 01.06.2016, протокол № 73).

  Кабінет Міністрів України погодив законопроект за умови врахування зауважень.

  Зауваження стосуються виключення частини першої статті 5 проекту закону, яка встановлює, що Президент України як суб’єкт забезпечення кібербезпеки здійснюватиме загальне керівництво у сфері кібербезпеки України як складової національної безпеки, визначатиме стратегію кібербезпеки України, пріоритети та напрями її забезпечення. Оскільки пунктом 31 частини першої статті 106 Конституції України встановлено, що Президент України здійснює повноваження, визначені Конституцією України. Крім того, Конституційний Суд України у своєму рішенні від 10 квітня 2003 р. № 7-рп зазначив, що повноваження Президента України вичерпно визначені Конституцією України, а це унеможливлює прийняття законів, які встановлювали б його інші повноваження (права та обов’язки).

Враховуючи, що проект Закону про основні засади кібербезпеки України (реєстр.№ 2126а від 14.04.2016 р.) спрямований на правове врегулювання та розбудову захищеного інформаційного простору держави, прогресивного розвитку ІТ-сфери, як рушійної сили становлення безпекового цифрового суспільства та цифрової економіки України, які є невід’ємними умовами входження у європейський інформаційних простір, а також те, що висловлені зауваження та пропозиції можуть бути враховані при опрацюванні законопроекту до другого читання, Комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону про основні засади кібербезпеки України (реєстр.№ 2126а від 14.04.2016 р.) за основу.