Шановні колеги!
Протягом усіх років незалежності галузь інформаційно - комунікаційних технологій розвивалася в Україні хаотично.
Ми спостерігали чи не найбільше кадрових, адміністративних, законодавчих реформ, які не давали можливості галузі розвиватися.
Специфіка ринку інформаційних технологій полягає в тому, що він саморегульований, а державі необхідно створити для цього сприятливі умови.
докладніше

Діяльність Комітету

31 серпня 2016, 17:03 Комітет

Народні депутати члени Комітету розробили та внесли законопроект про радіочастотний ресурс України

Народні депутати України О.Данченко, О.Матузко та Р.Семенуха 30 серпня 2016 року зареєстрували проект Закону про радіочастотний ресурс України за рєстр. №5051.

Законопроект спрямований на забезпечення впровадження в Україні сучасних технологій, спрощення умов користування радіочастотним ресурсом України, зменшення та впорядкування регуляторного впливу держави на відносини у сфері користування радіочастотним ресурсом, покращення умов ведення бізнесу в Україні з одночасним підвищенням показників України в міжнародних рейтингах.

Законопроект передбачає запровадження принципу технологічної нейтральності, згідно з яким оператори бездротового зв’язку можуть використовувати у межах свого ліцензованого радіочастотного ресурсу одну з радіотехнологій передачі сигналу, наведених у Плані використання радіочастотного ресурсу України; можливість спільного користування радіочастотним ресурсом користувачами радіочастотного ресурсу, які надають послуги рухомого (мобільного), фіксованого зв’язку, з метою прискорення розгортання мереж електронних комунікацій для збільшення їх території покриття, задоволення попиту у послугах електронних комунікацій, підвищення якості послуг та на підставі укладеного договору; скорочення перелік удокументів, які повинен подати суб’єкт господарювання до заяви про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, а також термінів розгляду документів, виконання всіх необхідних дій до прийняття рішення про видачу ліцензії.

Робота над законопроектом велась близько 9 місяців. Документ численні рази обговорювався із представниками виконавчої влади та експертами учасниками ринку. Серед запропонованих новацій також є скасування рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України із запровадженням компенсаційного механізму для Державного бюджету України – ліцензійної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

Розміри ліцензійної плати передбачається затверджувати Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій національного регулятора, розроблених відповідно до порядку про розрахунок розмірів цієї плати.