Головна > Документи > Архів публікацій попередніх скликань > Звіти про роботу Комітету 8 скликання
19 січня 2018, 14:04 ( Комітет )

Інформація про роботу Комітету з питань інформатизації та зв’язку протягом сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2017р. - січень 2018р.)

 Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації зв’язку був створений 4 грудня 2014 року відповідно до постанови Верховної Ради України № 22-VII «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання».

Протягом сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання проведено 9 засідань Комітету, на яких розглянуто 33 питань, 18 з яких присвячено обговоренню проектів законів Верховної Ради України та постанов.

Законотворча діяльність народних депутатів України – членів Комітету була спрямована на правове врегулювання переважно у сфері електронних довірчих послуг, електронних комунікацій, кібербезпеки, користування радіочастотним ресурсом, надання телекомунікаційних послуг тощо.

Показником роботи Комітету протягом сесії стало прийняття Верховною Радою України в цілому як законів таких проектів законів України:

- «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України (реєстр. № 2126а від 15.09.2015)», внесений народними депутатами України Лук’янчуком Р.В.,  Кожем'якіним А.А., Бухарєвим В.В., Паламарчуком М.П., Королем В.М., Семенухою Р.С., Поляковим М.А., Бабенком В.Б., Сочкою О.О., Данченком О.І., який спрямований на визначення правових та організаційних основ забезпечення захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, національних інтересів України у кіберпросторі, основних цілей, напрямів та принципів державної політики у сфері кібербезпеки України, повноважень і обов’язків державних органів, підприємств, установ, організацій, осіб та громадян у цій сфері, основних засади координації їх діяльності із забезпечення кібербезпеки України, а також дефініції  базових термінів у сфері кібербезпеки;

- «Про електронні довірчі послуги» (реєстр. № 4685 від 17.05.2016), поданий Кабінетом Міністрів України. Законопроект був розроблений Міністерством юстиції України, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з метою реформування законодавства у сфері електронного цифрового підпису з урахуванням досвіду Європейського Союзу, розбудови єдиного простору довіри на основі системи електронних довірчих послуг, визнання в Україні електронних довірчих послуг, які надаються іноземними постачальниками електронних довірчих послуг, що забезпечать активний розвиток транскордонного співробітництва та інтеграцію України у світовий електронний інформаційний простір.

За поданням Комітету очікують розгляду Верховною Радою України такі законопроекти:

- підготовлений до другого читання та готовий до прийняття проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обробки інформації в системах хмарних обчислень (реєстр. 4302 від 24.03.2016), внесений народними депутатами України Данченком О.І., Бєльковою О.В., Семенухою Р.С., Матузко О.О., Шкрум А.І. спрямований на створення умов для більш ефективного використання державних ресурсів шляхом впровадження новітніх технологій, зокрема при обробці інформації (крім інформації, яка в установленому порядку віднесена до державної таємниці), якою володіють органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання, державні підприємства, установи та організації. Законопроект також покликаний сприяти ефективнішій взаємодії держави та суспільства та створить додаткові передумови для подальшого розвитку платформ інформаційно-комунікаційних технологій у різних сферах суспільного життя, насамперед у сферах державного управління, освіти та науки;

- підготовлений до повторного першого читання проект Закону про електронні  комунікації (реєстр. № 3549-1 від 11.12.2015), внесений народними депутатами України Данченком О.І., Матузко О.О., Козирем Б.Ю., Семенухою Р.С., Загорієм Г.В., Третьяковим О.Ю., Шверком Г.А., Луценко І.С., Гринівим І.О., Вознюком Ю.В. Законопроект фактично пропонує нову гармонізовану із європейським законодавством редакцію Закону України «Про телекомунікації»;

- підготовлений до першого читання Комітетом проект Закону про радіочастотний ресурс України (реєстр № 5051 від 30.08.2016), внесений народними депутатами України Данченком О.І., Матузко О.О., Семенухою Р.С. Дана законодавча ініціатива спрямована на забезпечення впровадження в Україні сучасних радіотехнологій, спрощення умов користування радіочастотним ресурсом України, зменшення та впорядкування регуляторного впливу держави на відносини у сфері користування радіочастотним ресурсом, покращення умов ведення бізнесу в Україні з одночасним підвищенням показників України в міжнародних рейтингах, запобігання правопорушенням у зазначеній сфері, гармонізацію законодавства України у регульованій сфері із законодавством Європейського Союзу та приведення його у відповідність із вимогами Міжнародного Союзу Електрозв’язку.

Протягом сесії Комітет з питань інформатизації та зв’язку приділяв особливу увагу питанням у порядку контролю за виконанням законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень.

6 вересня 2017 року на засіданні Комітету обговорене контрольне питання про дотримання операторами телекомунікацій законодавства у сфері телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України, а саме виконання ліцензійних умов щодо забезпечення дотримання показників якості послуг на території всіх населених пунктів (в тому числі прикордонних районах і районах вздовж лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України, зоною проведення АТО) та основних транспортних шляхів регіонів вказаних ліцензій.

За результатами обговорення Комітет вирішив звернутися до НКРЗІ та операторів телекомунікацій щодо надання інформації із дотримання ними законодавства у сфері телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України, а саме виконання ліцензійних умов щодо забезпечення дотримання показників якості послуг на території всіх населених пунктів, в тому числі прикордонних районах  і районах вздовж лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України, зоною проведення АТО та основних транспортних шляхів регіонів вказаних ліцензій, а також інформацію щодо виконання операторами телекомунікацій Порядку маршрутизації трафіка щодо забезпечення трансляції оригінального номера абонента та дотримання заборони вносити зміни до параметрів, характеристик та даних трафіка.

          4 жовтня 2017 року Комітет заслухав результати роботи ПАТ «Укрпошта» за 6 місяців 2017 року та інформацію щодо стратегії розвитку даного підприємства.        Інформацію Генерального директора Смілянського Ігора Юхимовича про результати роботи ПАТ «Укрпошта» за 6 місяців 2017 року та інформацію щодо стратегії розвитку підприємства було взято до відома.

Також виконуючи контрольну функцію Комітет з питань інформатизації та зв’язку  розглянув на своєму засіданні 6 грудня 2017 року питання про стан інформаційного оповіщення населення на випадок техногенних аварій, військових дій та терористичних атак. На засіданні Комітету розглянуто інформацію та заслухано доповіді представників  Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, операторів телекомунікацій, профільних асоціацій.

 

          20 грудня 2017 року Комітетом заслухано питання виконання вимог Закону України «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж», щодо розробки центральними органами виконавчої влади підзаконних нормативно-правових актів, їх прийняття Кабінетом Міністрів України, перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із Законом.

          За результатами розгляду зазначеного питання прийнято рішення звернутися до Кабінету Міністрів України поставити питання виконання Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» № 1834-VIII від 07.02.2017 на особливий контроль в Секретаріаті Кабінету Міністрів та в трьохмісячний термін забезпечити виконання завдань, встановлених Прикінцевими положеннями Закону.

          Протягом сьомої сесії проведено слухання в Комітеті з питань інформатизації та звя’зку.

          10 вересня 2017 року відбулися виїзні (м.Одеса) слухання в Комітеті на тему: «Актуальні питання законодавчого забезпечення галузі інформаційно-комунікаційних технологій». Учасники слухань констатували,  що на сьогодні стан розвитку ІКТ в Україні значно випереджає стан розвитку законодавства у цій сфері. Стан розбудови інформаційного суспільства та сфери ІКТ в Україні, у порівнянні зі світовими тенденціями, є недостатнім і не відповідає стратегічним цілям розвитку України. Законодавство у сфері телекомунікацій не відповідає ні потребам операторів, провайдерів телекомунікацій, ні інтересам споживачів телекомунікаційних послуг.

          Вдосконалення та реформування законодавства у сфері інформаційно-комунікаційних технологій наразі є основним завданням розвитку законодавства в Україні.

          Під час заходу визначено основні недоліки законодавчого регулювання у сфері ІКТ. А саме: фрагментарне запровадження електронних послуг в Україні; відсутність механізму перенесення мобільного номеру від одного оператора телекомунікацій до іншого; відсутність механізмів належного захисту прав споживачів телекомунікаційних послуг у разі припинення діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій; відсутність єдиного центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та/або реалізацію державної політики розвитку інформаційного суспільства, сфери телекомунікацій, програмування; неефективний перехід від аналогового до цифрового наземного телевізійного мовлення; можливість припинення належного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем через крадіжки та пошкодження, що має наслідком фактичне зупинення або істотне ускладнення надання телекомунікаційних послуг тощо.

          За результатами проведених слухань підготовлено відповідний проект Рекомендацій до органів виконавчої влади. Рекомендовано врахувати досвід впровадження Регіональної системи захищеної електронної пошти в Одеській області під час реалізації Рекомендацій парламентських слухань на  тему «Реформи  галузі інформаційно-комунікаційних   технологій  та  розвиток  інформаційного простору  України», схвалених Постановою Верховної Ради України від 31березня 2016 року № 1073-VIII; вжити необхідних заходів із запобігання крадіжок та пошкоджень телекомунікаційного обладнання; прискорення розгляду та подання до Верховної Ради України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо операцій з металобрухтом та посилення відповідальності за викрадення телекомунікаційного обладнання) (реєстр. № 6454).

          14 грудня 2017 року проведено слухання на тему: «Засади електронного урядування у виборчому процесі». Під час заходу були обговорені питання щодо необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій у виборчому процесі, роботи електронного реєстру виборців, електронного голосування, підрахунку голосів, захисту персональних  даних, електронного документообігу у виборчому процесі та інші важливі питання.

          За результатами слухань в Комітеті було підготовлено відповідні рекомендації органам виконавчої влади, якими визнано сучасний стан інформатизації виборчого процесу в цілому задовільним. Проте учасники слухань зазначили, що країна потребує впровадження інноваційних рішень, пов’язаних, насамперед, зі зростанням ризиків в сфері кібербезпеки, розвитком системи електронного урядування, довірчих послуг та системи електронної ідентифікації.

          Комітет протягом сесії приділяв особливу увагу Бюджетному процесу.

          Під час опрацювання проекту Закону про Державний бюджет України на 2018 рік,  а саме під час внесення змін до про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків (реєстр. № 6776) Комітетом було відстояно позицію щодо недопущенні підвищення ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

          Комітет з питань інформатизації та зв’язку разом з галуззю інформаційно-комунікаційних технологій проводиться активна робота щодо запровадження в України нової технології четвертого покоління (4G) у діапазонах 2600 МГц та 1800 Мгц. За результатами запланованого тендеру за ліцензії на  користування радіочастотним ресурсом України планується  додатково залучити до Державного бюджету України близько 6,3 млрд. грн., що для операторів телекомунікацій, що отримають зазначені ліцензії є досить значною сумою, яка потребує детальних джерел покриття.

          Комітет, окрім основної законодавчої діяльності, під час роботи сьомої сесії восьмого скликання організував та проводив конференції, круглі столи та інших публічні заходи щодо обговорення розвитку ІКТ-галузі. А саме:

01.09.2017 – зустріч в Кабінеті Міністрів України з питання впровадження технології 4G;

10.09.2017 – народні депутати України - Члени Комітету приймали участь у Конференції TelecomUkraine2017;

18.09.2017 – Комітетом організовано та проведено чергову робочу зустріч з представником Європарламентару паном Мішелем Боні, який відповідає за питання цифровізації у Європарламенті;

19.09.2017 – Голова Комітету Данченко О.І. за запрошенням компанії Huawei, прийняв участь у відкритті та роботі Mobile World Forum;

23.09.2017 – Член Комітету Семенуха Р.С. представляв Комітет, виступаючи на міжнародному форумі з питань кібербезпеки;

10.10.2017 – Голова Комітету Данченко О.І. прийняв участь у Фестивалі стартапів Sikorsky Challenge;

11.10.2017 – в Комітету проведена робоча зустріч з представником Єврокомісії паном Володимиром Грієгером;

24.10.2017 – Голова Комітету Данченко О.І. відкрив конференцію, присвячену проблемам впровадження інтернету речей в Україні;

27.10.2017 – представники Комітету прийняли участь у круглому столі на тему: «Сучасний стан i світові тенденції майнінгу крипто валют»;

10.11.2017 - Голова Комітету Данченко О.І. прийняв участь у Software Development Forum;

16.11.2017 – Голова Комітету Данченко О.І. в якості спікера виступав на II Українському Форумі Шовкового Шляху;

23.11.2017 – Комітетом організовано та проведено TAIEX High-Level Workshop. З боку Європейського Союзу у заході взяли участь представники державних органів та парламентарі із Польщі, Словаччини, Естонії, які презентували найкращі практики побудови національних систем кібербезпеки, як складової загальноєвропейської системи під загальним регулюванням ENISA. З боку України в дискусії взяли участь представники органів виконавчої влади, задіяних у реалізації національної стратегії із кібербезпеки, галузеві об’єднання та приватний сектор;

04.12.2017 -  представники Комітету прийняли участь у TOP FORUM Ukraine;

07.12.2017 – Комітетом разом із Google Україна, Freedom House Україна організовано та проведено круглий стіл на тему: Свобода слова в Інтернеті. Захід був присвячений презентації щорічного звіту “Freedom on the Net 2017” та відкритому обговоренню теми дотримання свободи слова онлайн, останніх законодавчих ініціатив забезпечення свободи слова в Україні.

Крім того, протягом сесії представники Комітету приділялось важливе значення питанню міжнародного співробітництва.

26-27 вересня 2017 року делегація за участю Голови Комітету Данченка О.І., Першого заступника Голови Комітету Лук’янчука Р.В. та члена Комітету, Семенухи Р.С., а також із залученням Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Євдоченка Л.О. взяла участь у навчальному візиті з питання ефективності управління кібербезпекою у м.Варшава (Польща).

Під час візиту було проведено низку зустрічей із колегами з Парламенту Польщі, зокрема Комітету з цифрових, інноваційних та сучасних технологій, а також Міністерства цифровізації Польщі, де було обговорено питання адаптації українського цифрового законодавства до норм ЄС, формування стратегії кіберзахисту, та організації державно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки та імплементації Директиви безпеки мережевих та інформаційних систем (NIS Directive).

1-3 листопада 2017 року на запрошення провідної корейської енергетичної компанії KEPCO Голова Комітету О.Данченко відвідав міжнародний інноваційний форум BIXPO 2017 (Республіка Корея).

Були проведені зустрічі з екс-Прем‘єр Міністром Кореї паном Un-Chan Chung, Віце-Мером Парижу з питань смарт сіті та Віце Мером з питань цифрової економіки міста Gwangju (де проходив форум), під час яких обговорено питання технологій та стратегій побудови Смарт Сіті.

7-8 грудня 2017 року Перший заступник Голови Комітету Лук’янчук Р.В. у складі офіційної делегації України очолюваної Президентом України Порошенком П.О. відвідав Литовську Республіку. Під час зазначеного візиту було обговорено питання технологічного впровадження та забезпечення стійкості критичної інфраструктури, а також законодавчого супроводження зазначених процесів.

Зараз на розгляді в Комітеті знаходяться 200 законопроектів, з них 16, - де Комітет визначено головним з опрацювання та 76 - законопроектів, які Комітет має розглянути і внести відповідні пропозиції щодо них до головного комітету.

Комітетом під час роботи сьомої сесії восьмого скликання отримано 822 заяв і звернень від центральних та місцевих органів виконавчої влади, профільних організацій представників ІКТ-ринку, бізнесу та громадян, які були розглянуті, а пропозиції вивчені та по-можливості враховані під час вдосконалення законодавства.

Під час проведення засідань Комітету залучаються представники органів державної влади, профільних асоціацій, громадянських організацій та бізнесу. Основним принципом роботи Комітету була прозорість, відкритість та готовність до діалогу.

Питання організаційно-інформаційного та консультативно-методичного забезпечення обслуговування діяльності Комітету здійснювалися секретаріатом Комітету.