03 жовтня 2018, 15:11 ( Комітет )

Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону про публічні електронні реєстри (реєстр. № 8602 від 13.07.2018) внесений народними депутатами України Данченком О.І., Опанасенком О.В., Матузко О.О. та ін.

 

Комітет з питань інформатизації та зв’язку розглянув на своєму засіданні 02.10.2018 проект Закону про публічні електронні реєстри (реєстр. № 8602 від 13.07.2018) внесений народними депутатами України Данченком О.І., Опанасенком О.В., Матузко О.О. та ін.

Законопроект розроблено з метою унормування інтероперабельної системи публічних електронних реєстрів, визначення уніфікованої інституціональної структури функціонування публічних електронних реєстрів та єдиних вимог до їх створення, ведення, взаємодії, адміністрування, модернізації, реорганізації та ліквідації, а також до створення реєстрової інформації та її використання у інших інформаційних системах, при здійсненні дозвільної та іншої управлінської діяльності, наданні адміністративних послуг.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України підтримуючи загальну спрямованість законопроекту на унормування єдиного правового поля створення, функціонування та інформаційної взаємодії реєстрів, кадастрів та інформаційних систем, висловило щодо нього низку пропозицій і зауважень, які можуть бути використані при його подальшому доопрацюванні. На думку ГНЕУ, потребує розширення розділ «Перехідні положення» для відображення переліку законів та інших нормативних актів,  прийняття  або  перегляд  яких  необхідно  здійснити для реалізації положень законопроекту. Головне управління також вважає, що законопроект має недоліки техніко-юридичного характеру.

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у своєму листі, щодо зазначеного законопроекту вказує на необхідність уточнення положень законопроекту щодо створення в інформаційних системах реєстрів комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи. ІТС реєстрів мають також використовувати засоби криптографічного і технічного захисту інформації із підтвердженою відповідністю.

Державне агентство з питань електронного урядування України, у своєму листі зазначає про відсутність зауважень до нього, а також зазначає, що законопроект відповідає європейській практиці регулювання правовідносин у сфері публічних електронних реєстрів.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації у своєму висновку, висловила позицію щодо доцільності його прийняття та надала низку пропозицій щодо врахування їх до другого читання. Зокрема щодо узгодження із нормами законів України «Про радіочастотний ресурс України»  та «Про поштовий зв’язок», «Про телекомунікації».

Комітет з питань бюджету у своєму листі, за результатами розгляду законопроекту повідомляє, що законопроект впливає на показники бюджетів, та у разі прийняття до 15 липня 2019 року, має вводитись в дію не раніше 1 січня 2020 року, а в інших випадках після 1 січня 2021 року. Комітет з питань бюджету вказує на необхідність узгодження законопроекту до вимог стетей 2, 4, 13, 45 Бюджетного кодексу України.

Поряд з цим, слід відмітити, що прийняття  законопроекту створить умови для інтероперабельної інформаційних систем публічних електронних реєстрів, вдосконалить систему органів та суб’єктів, які здійснюють повноваження у сфері публічних електронних реєстрів, а також забезпечить вдосконалення термінологічного апарату законодавства України з урахуванням норм права ЄС,

 Враховуючи наведене Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку  ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону про публічні електронні реєстри (реєстр. № 8602 від 13.07.2018) внесений народними депутатами України Данченком О.І., Опанасенком О.В., Матузко О.О. та ін.