Головна > Документи > Архів публікацій попередніх скликань > Звіти про роботу Комітету 8 скликання

Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Звіти про роботу Комітету 8 скликання

01 вересня 2015, 16:38

Інформація про роботу Комітету з питань інформатизації та зв'язку за період другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання

ЗВІТ

про роботу Комітету з питань інформатизації та

зв’язку за період другої сесії

Верховної Ради України восьмого скликання

 

 

      Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації зв’язку був створений 4 грудня 2014 року відповідно до Постанови Верховної Ради України № 22-VII «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання».

  Протягом другої сесії восьмого скликання Верховної Ради України проведено п’ятнадцять засідань Комітету, на яких розглянуто сімдесят три питання, п’ятдесят три з яких присвячено обговоренню проектів законів та постанов Верховної Ради України.

  Законотворча діяльність народних депутатів України – членів Комітету була спрямована на правове врегулювання у сфері користування радіочастотними      ресурсами, наданні телекомунікаційних послуг, розвитку поштового зв’язку, електронного врядування, покращенні умов ведення бізнесу, законодавчому забезпеченні кібербезпеки нашої держави.

За ініціативою Комітету з питань інформатизації та зв’язку протягом другої сесії восьмого скликання прийнято Постанову  Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України № 77/98-ВР від 4 лютого 1998 року «Про Консультативну раду з питань інформатизації при Верховній Раді України». Вперше Консультативна рада була створена ще у 1998 році, а останнє засідання відбулося ще у 2012 році. За ініціативи Комітету з питань інформатизації та зв’язку були зроблені відповідні зміни до Постанови з реформування Консультативної ради.

Метою новоствореного дорадчого органу є розробка та імплементація стратегії у сферах інформаційного суспільства, інформатизації, електронних комунікацій та високих технологій. Крим того, Координаційна рада з питань розвитку інформаційного суспільства буде приймати безпосередню участь у підготовці законопроектів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

До складу Консультативної ради мають увійти вчені у галузі інформатики та інформатизації, представники бізнесу та профільних громадських організацій, народні депутати та представники органів виконавчої влади. Склад Консультативної ради затверджується Головою Верховної Ради України.

Також Комітетом відпрацьовано та внесено подання про розгляд Верховною Радою України у першому читанні:

·       проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку сфери поштового зв’язку (реєстр. № 1860);

·       проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів держави, споживачів телекомунікаційних послуг та удосконалення державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України (реєстр. № 1888);

·       проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо покращення умов ведення бізнесу, спрощення доступу до інформації (реєстр. № 2407);

·       Проект Закону про реалізацію експерименту в навчанні у сфері                    інформаційно-комунікаційних технологій з метою підвищення рівня                   компетентностей (реєстр № 2333).

·       проекту Закону про особливості здійснення процедур державної закупівлі телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо та телесигналів для розповсюдження радіо та телепрограм (за винятком послуг мобільного зв’язку та послуг Інтернет-провайдерів). (реєстр. № 2744);

·       проект Закону про внесення зміни до статті 25 Закону України «Про захист персональних даних» (щодо удосконалення системи захисту персональних даних). (реєстр № 2959).

Крім того, Комітет брав активну участь у розробці Плану забезпечення законодавчих реформ в Україні в частині розвитку ринку інформаційно-комунікаційних технологій. Зокрема, за ініціативою Комітету до Плану включено:

·       проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення умов для розвитку телекомунікаційних мереж 4 та 5 поколінь, створення та імплементації дорожньої карти впровадження загальнодержавного широкосмугового доступу до мережі Інтернет»;

·       проект Закону про внесення змін до Закону України «Про електронний цифровий підпис» (щодо забезпечення інтероперабельності, відповідності стандартам застосування в ЄС);

·       проект Закону про електронні безконтактні послуги;

·       проект Закону про електронні комунікації;

·       проект Закону про доступ до інфраструктури для розвитку телекомунікаційних мереж, який дозволить встановлювати єдині недискримінаційні умови для розміщення телекомунікаційних мереж та спільного використання об’єктів інфраструктури;

·       проект Закону про електронну ідентифікацію та електронний підпис громадянина, спрямований на спрощення дозвільних та регуляторних процедур, забезпечення простого доступу громадян до адміністративних послуг;

·       проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо переходу на новітні стандарти зв’язку, надання споживачам телекомунікаційних послуг гарантованої якості відповідно до національних стандартів, гармонізованих з європейськими, розширення переліку послуг на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та наукових розробок), що забезпечить розширити перелік послуг на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та наукових розробок.

 

Протягом другої сесії Комітетом розпочато роботу  щодо формування Державного бюджету на 2016 рік. А саме, Комітетом підготовлено та подано пропозиції до проекту Постанови про Основні напрями бюджетної політики на 2016 рік.

Народні депутати України - члени Комітету на постійній основі здійснюють контроль за дотриманням чинного законодавства України, а також аналізують практику застосування законодавчих актів у діяльності державних органів влади.

 

      У порядку контролю за станом виконання законів та постанов, Комітетом з питань інформатизації та зв’язку розглянуто 22 квітня 2015 року питання «Про стан виконання та фінансування заходів, передбачених Законом України «Про Національну програму інформатизації» в тому числі у частині доцільності утворення системи захищеної електронної пошти органів державної влади.

   На виконання постанови Верховної Ради України «Про рекомендації парламентських слухань» на тему: «Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні» 11 лютого 2015 року на засіданні Комітету відбулося обговорення проблем взаємодії ринку з ПАТ «Укртелеком». Учасники засідання домовилися, що Комітет за наявності пропозиції від учасників ринку, виступить консолідуючим органом для формування законодавчих ініціатив щодо регулювання діяльності операторів зв’язку. Також Комітетом було обговорено поточні проблеми на ринках ІТ-дистрибуції та розробки програмного забезпечення.

 

   02 березня 2015 року Комітет прийняв рішення стосовно підтримки Принципів проведення Українського форуму з управління Інтернетом (IGF-UA) – національного майданчика для багатостороннього діалогу з ключових питань управління Інтернетом та направив для участі в організаційному комітеті Форуму свого представника.

 

      Протягом сесії відбулися численні зустрічі, робочі наради з учасниками ІТ-ринку та ринку зв’язку. А саме:

23 січня 2015 року відбулася установча нарада із представниками всіх органів виконавчої влади;

10 лютого 2015 року відбулася нарада спільно з представниками профільних громадських організацій щодо нагальних проблем ринку ІКТ;

11 лютого 2015 року відбулася відкрита зустріч членів Комітету з представниками ІТ-компаній та софт-компаній;

12 березня 2015 року Голова Комітету взяв участь у міжнародній конференції «Перспективи е-парламенту. Відкритість, прозорість, підзвітність. Сучасні рішення для комунікації депутатів та виборців». Конференцію було організовано за ініціативою USAID.

     18 березня 2015 року за участі членів Комітету відбулася презентація «Програма Рада: пріоритети в сфері впровадження елементів е-врядування в роботу Верховної Ради України».

Однією з найефективніших форм роботи Комітету під час другої сесії були круглі столи із залученням спеціалістів, науковців, посадовців та інших. Відтак Комітетом проведено ряд заходів з питань розвитку  ІКТ галузі:

24 березня 2015 року у Комітеті проведено круглий стіл щодо електронного врядування. До Комітету з ініціативою проведення заходу звернувся журнал «Бізнес».

      Комітетом 26 березня 2015 року проведено круглий стіл з питань впровадження електронних технологій, на якому обговорювалися розвиток системи державних закупівель, пілотний проект з ідентифікації громадян під час звернення до державних органів влади.

29 квітня 2015 року відбулася робоча нарада Голови Комітету Данченко О.І. з представниками Державної служби спеціального зв’язку, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України шодо питань необхідності запровадження інформаційно-роз’яснювальної політики питань кібербезпеки, підвищення безпеки державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури.

18 травня 2015 року Голова Комітету Данченко О.І. взяв участь у міжнародній зустрічі на високому рівні, яка відбулася у Женеві, в рамках проведення Всесвітнього саміту   Міжнародного союзу електрозв’язку. Міжнародний союз електрозв’язку є структурним підрозділом Організації об’єднаних націй та унікальним форумом співробітництва урядів та приватного сектору з питань функціонування електрозв’язку, радіочастотного ресурсу, розвитку передових ІКТ технологій. На сьогодні ОМІСЕ об’єднує 193 держави-члена та понад 700 організацій.

           14 липня 2015 року за участі представників Комітету відбувся круглий стіл на тему: «Аспекти впровадження законодавства про е-петиції. Як подолати виклики та перешкоди».

Народні депутати України, члени Комітету проводили активну роботу у регіонах, приймали участь у сесіях обласних, міських, районних рад, брали активну участь у семінарах, нарадах та конференціях.

13 березня 2015 року Головою Комітету проведено особистий прийом громадян. Заявникам надано допомогу у вирішенні нагальних питань

  До висвітлення роботи Комітету неодноразово залучались представники засобів масової інформації. Всі вищезазначені заходи знайшли відображення на веб-сторінках сайту Верховної Ради України та Комітету з інформатизації та зв’язку, у статтях та інтерв’ю друкованих засобів масової інформації та телепередачах.

  В даний час на розгляді в Комітеті знаходиться 63 законопроекти, з них 9 де комітет визначено головним при їх опрацюванні і 54 проекти, які Комітет має розглянути і внести відповідні пропозиції щодо них до головного комітету.

  Протягом другої сесії восьмого скликання на адресу Комітету з питань інформатизації та зв’язку надійшла 1301 заява і звернення від центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадян, які було уважно розглянуто та узагальнено з метою вдосконалення українського законодавства.

  Робота  Комітету проводиться у тісному контакті з керівниками галузевих відомств, представниками науки, громадськими професійними об’єднаннями тощо.

  Питання організаційно-інформаційного та консультативно-методичного забезпечення обслуговування діяльності Комітету здійснювалися секретаріатом Комітету.