Діяльність Комітету

Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS
08 липня 2016, 14:54 Комітет

Комітет розглянув проект Закону щодо обробки інформації в системах хмарних обчислень

 

Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку розглянув на своєму засіданні 06.07.2016 року  проект Закону про «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обробки інформації в системах хмарних обчислень» реєстр. №4302 від 24.03.2016, внесеного народними депутатами України Данченком О., Бєльковою О., Семенухою Р., Матузко О., Шкрум А.

Законопроект спрямований на створення умов впровадження новітніх технологій, зокрема при обробці інформації (крім інформації, яка в установленому порядку віднесена до державної таємниці), якою володіють органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування. А також сформувати передумови для подальшого розвитку платформ інформаційно-комунікаційних технологій у різних сферах суспільного життя, насамперед у сферах державного управління, освіти та науки. У свою чергу вищезазначене пропонується досягти шляхом виконання наступних завдань:

- введення до законодавства понять системи хмарних обчислень та надавача хмарних послуг;

- розширення можливостей щодо використання різних засобів захисту при обробці у системі хмарних обчислень інформації, яка не становить державної таємниці;

- впровадження можливості використання систем хмарних обчислень, які мають сертифікати відповідності національним або міжнародним стандартам у сфері захисту інформації;

- впровадження концепції зобов’язань надавача хмарних послуг;

- розширення кола суб’єктів, які можуть обробляти персональні дані, володільцями яких є органи державної влади чи органи місцевого самоврядування;

 - визначення особливостей обробки інформації в системах хмарних обчислень.

Висновок уряду щодо зазначеного законопроекту надійшов до Комітету 01.06.2016р., але відповідно до рішення Урядового комітету від 9.06.2016р. Кабінет Міністрів України відкликав зазначений висновок.

Згідно висновку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 20.04.2016р. висловлюється підтримка доцільності прийняття законопроекту.

До законопроекту надійшли також висновки Комітету з питань бюджету, в якому зазначається, що прийняття не матиме впливу на показники бюджету, а також Комітету з питань запобігання та протидії корупції, який стверджує, що у акті не виявлено корупціогенних факторів і він відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Згідно висновку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20.04.2016р. зазначається, що норми законопроекту вже врегульовані в чинному законодавстві, а отже в запропонованій редакції вносити їх до законів не доцільно, оскільки можуть мати негативний вплив на інформаційну безпеку держави, або суперечать чинному законодавству. З огляду на зазначене ДСТЗІ не підтримує вказаний законопроект.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, висловило до законопроект низку зауважень та пропонує за результатами розгляду у першому читанні повернути законопроект суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. ГНЕУ не заперечуючи в цілому проти впровадження в національному законодавстві термінів «хмарні обчислення» та «система хмарних обчислень», звертаємо увагу, що такі обчислення виконуються на базі систем, що є різновидом інформаційно-телекомунікаційних систем, визначення яких вже містить чинне законодавство та різниця між якими полягає лише у способі доступу до них користувачів. Отже, управління не вбачає потреби у розмежуванні визначень «інформаційної системи» та «системи хмарних обчислень» з огляду на їх фактичну тотожність.

За підсумками розгляду законопроекту Комітет з питань інформатизації та зв’язку  ухвалив таке рішення:

 Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «проект Закону про «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обробки інформації в системах хмарних обчислень» реєстр. №4302 від  24.03.2016, внесеного народними депутатами України Данченком О., Бєльковою О., Семенухою Р., Матузко О., Шкрум А. прийняти за основу.