Головна > Документи > Архів публікацій попередніх скликань > Звіти про роботу Комітету 8 скликання

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS
Надрукувати Збільшити зону перегляду

Звіти про роботу Комітету 8 скликання

20 січня 2017, 16:44 Комітет

Інформація про роботу Комітету з питань інформатизації та зв’язку протягом п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2016р.-січень 2017р.)

 

Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації зв’язку був створений 4 грудня 2014 року відповідно до постанови Верховної Ради України № 22-VII «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання».

Протягом п’ятої сесії восьмого скликання Верховної Ради України проведено 8 засідань Комітету, на яких розглянуто 31 питання, 14 з яких присвячено обговоренню проектів законів Верховної Ради України та постанов.

Законотворча діяльність народних депутатів України – членів Комітету була спрямована на правове врегулювання переважно у сфері електронного урядування, електронних комунікацій, кібербезпеки, користування радіочастотним ресурсом, надання телекомунікаційних послуг тощо.

 

Показником роботи Комітету протягом сесії стало проведення 20 вересня 2017 року Дня ІТ у Парламенті, - прийняття у першому читанні ряду законопроектів та подальша підготовка їх до розгляду та прийняття у другому читанні. Мова йде про:

Проект Закону про основні засади забезпечення кібербезпеки України (реєстр. № 2126а від 15.09.2015), внесений народними депутатами України Лук’янчуком Р.В., Кожем'якіним А.А., Бухарєвим В.В., Паламарчуком М.П., Королем В.М., Семенухою Р.С., Поляковим М.А., Бабенком В.Б., Сочкою О.О., Данченком О.І. спрямований на визначення правових та організаційних основ забезпечення захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, національних інтересів України у кіберпросторі, основних цілей, напрямів та принципів державної політики у сфері кібербезпеки України, повноважень і обов’язків державних органів, підприємств, установ, організацій, осіб та громадян у цій сфері, основних засади координації їх діяльності із забезпечення кібербезпеки України, а також дефініції базових термінів у сфері кібербезпеки.

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обробки інформації в системах хмарних обчислень (реєстр. № 4302 від 24.03.2016), внесений народними депутатами України Данченком О.І., Бєльковою О.В., Семенухою Р.С., Матузко О.О., Шкрум А.І. спрямований на створення умов для більш ефективного використання державних ресурсів шляхом впровадження новітніх технологій, зокрема при обробці інформації (крім інформації, яка в установленому порядку віднесена до державної таємниці), якою володіють органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання, державні підприємства, установи та організації. Законопроект також покликаний сприяти ефективнішій взаємодії держави та суспільства та створить додаткові передумови для подальшого розвитку платформ інформаційно-комунікаційних технологій у різних сферах суспільного життя, насамперед у сферах державного управління, освіти та науки.

 

Проект Закону про доступ до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж (реєстр. № 4159 від 26.02.2016), внесений народними депутатами України Данченком О.І., Матузко О.О., Семенухою Р.С., Івченком В.Є., Козирем Б.Ю.. з метою створення законодавчих умов для розвитку транспортних телекомунікаційних мереж та уникнення суперечностей між телеком ринком та ринком електроенергетики.

 

Проект Закону про електронні довірчі послуги (реєстр. № 4685 від 17.05.2016), поданий Кабінетом Міністрів України. Законопроект був розроблений Міністерством юстиції України, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з метою реформування законодавства у сфері електронного цифрового підпису з урахуванням досвіду Європейського Союзу, розбудови єдиного простору довіри на основі системи електронних довірчих послуг, визнання в Україні електронних довірчих послуг, які надаються іноземними постачальниками електронних довірчих послуг, що забезпечать активний розвиток транскордонного співробітництва та інтеграцію України у світовий електронний інформаційний простір.

 

20 вересня 2016 року Верховною Радою України було направлено на повторне перше читання проект Закону про електронні комунікації (реєстр. № 3549-1 від 11.12.2015), внесений народними депутатами України Данченком О.І., Матузко О.О., Козирем Б.Ю., Семенухою Р.С., Загорієм Г.В., Третьяковим О.Ю., Шверком Г.А., Луценко І.С., Гринівим І.О., Вознюком Ю.В.

Законопроект фактично пропонує нову редакцію Закону України «Про телекомунікації».

            24 листопада 2016 року розглянуто зазначений законопроект з урахуванням двох альтернативних законопроектів про електронні комунікації (реєстр. № 3549-3 від 29.09.2016 р.), внесеного народними депутатами України Мороко Ю.М., Мірошниченком Ю.Р. та (реєстр. № 3549-4 від 30.09.2016 р.), внесеного народними депутатами України Лук’янчуком Р.В., Бабенком В.Б. та прийнято рішення рекомендувати прийняти за основу проект закону(реєстр. № 3549-1 від 11.12.2015) з урахуванням узгоджених змін та пропозицій до нього поданих відповідним проектом Постанови

 

Комітет приділяє особливу увагу бюджетному процесу в Україні. 5 жовтня 2016 року на засіданні Комітету розглянуто проект Закону про Державний бюджет України на 2017 рік (реєстр. № 5000). Неодноразовими зверненнями до Уряду України, профільних комітетів Верховної Ради України Комітет наполягав на недопущенні підвищення ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України. А також, розуміючи фінансово-економічний стан України, пропонував фінансування мінімально достатнього рівня напрямів галузі. А саме для        формування ефективної системи забезпечення інформаційної безпеки України, в т.ч. кібернетичної безпеки; розвитку електронного урядування, що є прямою передумовою до розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури держави, зупинення побудови системоутворюючих елементів демократії та запобігання проявам корупції шляхом впровадження сучасних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій;             посилення підтримки ІТ-галузі з розробки програмного забезпечення, як ключової для розвитку економіки вищих технологічних укладів в Україні.

 

7 вересня 2016 року Комітет розглянув на своєму засіданні питання щодо виконання Постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України».

Рекомендацій парламентських слухань, що відбулись 3 лютого 2016 року, були схвалені Верховною Радою України 31 березня 2016 року та передбачали доручення Кабінету Міністрів України враховувати низку зауваження та пропозиції, висловлених учасниками парламентських слухань, а також поінформувати Верховну Раду України про хід виконання цих Рекомендацій. Відповідно п.3 Постанови про схвалення зазначених рекомендацій передбачав доручення Кабінету Міністрів України до 1 липня та до 1 грудня 2016 року поінформувати Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій парламентських слухань.

1 липня 2016 року Верховну Раду України не було поінформовано своєчасно Кабінетом Міністрів України як цього передбачала Постанова.

Попередній аналіз інформації наданої Комітету у відповідь на його звернення дозволяє стверджувати про те, що переважна більшість рекомендацій знаходяться у стадії виконання, або не виконані.

Комітет вирішив звернутися до Кабінету Міністрів України з метою належного виконання положень Постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України» від 31 березня 2016 року №1073-VIII, а також забезпечення своєчасного інформування Верховної Ради України про стан реалізації Рекомендації парламентських слухань Кабінетом Міністрів України.

 

2 листопада 2016 року         Комітет розглянув на своєму засіданні поточний стан реалізації Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 615. Під час розгляду даного питання було прийнято рішення звернутися до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо необхідності забезпечення своєчасного виконання даного Плану заходів з визначенням першочергових заходів. Звернутися до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України з проханням надати розрахунки щодо розміру орендної ставки у разі розміщення офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету, та розміщення технологічного обладнання, антен операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до інтернету, а також можливі пропозиції щодо спрощення доступу до оренди державного та комунального майна і впровадження ринкового механізму ціноутворення.

А також визнано за необхідність звернутися: до Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва з проханням прискорити розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру шляхом розширення сфери застосування декларативного принципу (реєстр. № 4131-1); до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики з проханням прискорити розгляд проектів законів про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо вдосконалення оподаткування операцій, пов’язаних з використанням платіжних терміналів, та здійснення контролю за такими операціями (реєстр. № 2448), про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо електронних комунікацій) (реєстр. № 3644) та про внесення змін до Митного кодексу України (щодо електронних комунікацій) (реєстр. № 3645); до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти з проханням прискорити розгляд проектів законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, розпорядження та охорони авторського права і суміжних прав» (реєстр. № 4579) та про внесення змін до статті 5 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» (реєстр. № 4571).

 

10 вересня 2016 року проведено виїзні (м. Одеса) слухання в Комітеті на тему «Стан та перспективи розвитку законодавства у сферах інформаційно-комунікаційних технологій» в рамках проведення другої щорічної Всеукраїнської конференції «Telecom Ukraine 2016»

Учасники слухань відмітили, що сучасне світове суспільство характеризується якісно новим рівнем розвитку, який ґрунтується перш за все на використанні новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

За результатами проведених слухань в Комітеті підготовлено та схвалено 5 жовтня 2016 року відповідні рекомендації.

 

Комітет, окрім основної законодавчої діяльності, під час роботи п’ятої сесії восьмого скликання організував та проводив конференції, круглі столи та інших публічні заходи щодо обговорення розвитку ІКТ-галузі. А саме:

10.092016 р. – Одеський форум «Telecom Ukraine 2016»;

15.09.2016 р. - конференцю з питань розвитку ІТ в Україні;

20.09.2016 р. - Software Dev Forum 4.0;

21.09.2016 р. - щорічну конференцію з питань платного телебачення;

29.09.2016 р. - Українську конференцію операторів зв’язку;

06.10.201 6р. - HUB 4.0;

11.10.2016 р. - офіційне відкриття Sikorsky Challenge 2016;

17.10.2016 р. - круглий стіл з питань розкриття інформації на фондовому ринку;

18.10.2016 р. – відзначення 20 річниці створення Українського Державного Центру Радіочастот;

21.10.2016 р. - круглий стіл на тему: «ІТ та правоохоронці: час співпраці та тимчасова пауза. Рік після масових обшуків»;

26.10.2016 р. - зустріч з представниками галузі з проблем свободи слова у сучасному інформаційному просторі;

26.10.2016 р. - зустріч з представниками компанії Google з питання щодо перспектив розвитку цифрових технологій та нових інвестиційних проектів;

27.10.2016 р. - перший конвергентний форум директорів електронних комунікацій України;

09.11.2016 р. – робочу зустріч з місією Групи Світового банку з питань технічної підтримки в сфері інновацій;

17.11.2016 р. - Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні тенденції розвитку мереж пост-NGN. Запровадження технологій 4G-5G для забезпечення високої якості послуг та зростання економіки».

23.11.2016 р. - круглий стіл з питань свободи інтернету;

23.11.2016 р. - зустріч з нагоди їх 25 компанії Інфокомом;

06.12.2016 р. - TMT Legal forum;

06.12.2016 р. - практичний семінар на тему: «Аспекти впровадження цифрового телебачення в Україні»;

16.12.2016 р. - конференцію на тему: «Нові інструменти для здійснення депутатських повноважень: паспорт округу»;

19.01.2017 р. – круглий стіл на тему: «Світова практика IT контролю операторів для запобігання корупції в сфері лотерей».

Крім того, 26 вересня 2016 р. Голова Комітету Данченко О.І. взяв особисту участь в розробці дорожньої карти з приєднання України до Єдиного Цифрового Ринку Європи.

 

Протягом сесії представники Комітету приділялось важливе значення питанню міжнародного співробітництва. Зокрема, з 12 по 23 листопада 2016 р. Голова Комітету Данченко О.І. та заступник Голови Комітету Гринів І.О. представляли Парламент та Комітет під час 3-ої Всесвітньої Інтернет конференції, яка проходила у м. Wuzhen (Китай). Основними темами для обговорення були: цифрова економіка та кібербезпека.

 

До висвітлення роботи Комітету неодноразово залучались представники засобів масової інформації. Всі вищезазначені заходи знайшли відображення на веб-сторінках сайту Верховної Ради України та Комітету з інформатизації та зв’язку, у статтях та інтерв’ю друкованих засобів масової інформації та телепередачах.

 

12 вересня та 29 листопада 2016 р. Секретарем Комітету Матузко О.О. проведено особистий прийом громадян. Заявникам надано всебічну допомогу у вирішенні нагальних питань.

 

В даний час на розгляді в Комітеті знаходяться 128 законопроектів, з них 17, - де Комітет визначено головним при їх опрацюванні та 111 - проекти, які Комітет має розглянути і внести відповідні пропозиції щодо них до головного комітету.

Комітетом під час роботи п’ятої сесії восьмого скликання отримано 576 заяв і звернень від центральних та місцевих органів виконавчої влади, профільних організацій представників ІКТ-ринку, бізнесу та громадян, які були розглянуті, а пропозиції вивчені та по-можливості враховані під час вдосконалення законодавства.

Під час проведення засідань Комітету залучаються представники органів державної влади, профільних асоціацій, громадянських організацій та бізнесу. Основним принципом роботи Комітету була прозорість, відкритість та готовність до діалогу.

 

Питання організаційно-інформаційного та консультативно-методичного забезпечення обслуговування діяльності Комітету здійснювалися секретаріатом Комітету.