Діяльність Комітету

15 лютого 2017, 15:13

Рішення про План міжнародних зв'язків Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку на 2017 рік

Рішення про План міжнародних зв'язків

Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку на 2017 р

Комітет з питань інформатизації та зв’язку  розглянув на своєму засіданні 8 лютого 2017 року (Протокол №57) питання Плану міжнародних зв'язків Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку на 2017 рік.

Долучення Комітету до участі  у ключових міжнародних заходах з питань інформаційного суспільства та інформаційних технологій, дозволяє отримати доступ до першооснов формування глобальних політик у галузі телекомунікацій, розвитку інформаційного суспільства, захисту прав і свобод громадян, а також розробки дієвих механізмів захисту критичних елементів інфраструктури інтернет на локальному рівні та підвищення рівня кібербезпеки України. Поряд з цим, зазначене створює можливості для вивчення кращих практик реформування галузі телекомунікацій, ознайомлення із стандартами та принципам управління, що у своє чергу закладає основу відкритого конструктивного діалогу усіх зацікавлених сторін щодо пріоритетів інтеграції України в європейське та світове інформаційне суспільство.

Активна участь представників галузевих органів державної влади та дипломатичної служби України у ключових міжнародних організаціях, які здійснюють розробку та просування глобальних політик з питань розвитку інформаційного суспільства та інформаційних технологій, телекомунікацій, механізмів захисту критичних елементів інфраструктури інтернет, захисту прав і свобод громадян у кіберпросторі є одним із елементів захисту національних інтересів України на міжнародному рівні.

Геополітичні пріоритети євроінтеграції України були визначені положеннями Угоди про асоціацію між Україною (ратифікованої Законом №1678-VII від 16.09.2014, OJ L 161, 29.5.2014, р. 3-2137), з однієї сторони, та Європейським Союзом, з іншої сторони. Цей багатосторонній міжнародний документ чітко заявляє про готовність всіх сторін зробити крок вперед на шляху майбутньої інтеграції України в ЄС. Відповідний курс на євроінтеграцію вимагає визначення позиції України як держави у галузевих та міжнародних структурах, до функцій яких віднесено регулювання на міжнародному рівні питань управління Інтернет, політик у сфері телекомунікацій, прав і свобод громадян у кіберпросторі тощо.

Зважаючи на порушення деякими країнами існуючих міжнародних угод і зобов’язання, а також правил міжнародних організацій, питання пов’язані із пріоритетними напрямками інтеграції України в європейське та світове інформаційне суспільство у контексті захисту національних інтересів України на міжнародному рівні, яке було розглянуто Комітетом з питань інформатизації та зв’язку на засіданні 6 липня 2016 року (протокол № 46) за результатами якого Кабінету Міністрів України було рекомендовано вжити відповідних заходів у зазначеному напрямку не втрачає своєї актуальності у 2017 році, а отже і залучення Комітету до моніторингу стану захисту національних інтересів у кіберпросторі, шляхом участь представників Комітету у основних світових заходах з розвитку інформаційного суспільства, інформаційних технологій та телекомунікацій.

 

 Комітет з питань інформатизації та зв’язку  в и р і ш и в:

 

1. Затвердити План міжнародних зв'язків Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку на 2016 р (додається).

2. Оприлюднити План міжнародних зв'язків Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку на 2017 рік на офіційному веб-сайті Комітету, закликати уповноважені органи державної влади та провідні галузеві об’єднання з метою спільної координації дій щодо представлення галузі інформаційно-телекомунікаційних технологій України на належному рівні.

 

 

 

Голова Комітету                                                                                О.Данченко