Законодавство України

Конституція України

Закон України «Про Регламент Верховної Ради України»

Закон України «Про статус народного депутата України»

Закон України «Про звернення громадян»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про захист персональних даних»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних»

Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації»

Постанова Верховної Ради України «Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2022-2024 роки»

Закон України «Про Національну програму інформатизації»

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»

Закон України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»

Закон України «Про електронний цифровий підпис»

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»

Закон України «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції»

Закон України «Про Національну систему конфіденційного зв'язку»

Закон України «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції»

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»

Закон  України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»

Закон України «Про електронні довірчі послуги»

 Закон України «Про електронні комунікації»

Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні»

Закон України «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг»

Закон України «Про публічні електронні реєстри»

Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку»

Закон України «Про віртуальні активи»

Закон України «Про хмарні послуги»

 

Міжнародне право

Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних

Конвенція про кіберзлочинність

Директива № 2002/58/ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС стосовно обробки персональних даних та захисту права на недоторканість особистого життя в сфері електронних комунікацій (Директива про право на недоторканість особистого життя та комунікації) електронні засоби зв'язку)

Декларація принципів «Побудова інформаційного суспільства - глобальне завдання у новому тисячолітті»

Про Урядовий консультативний комітет Інтернет-корпорації з призначення доменних імен та номерів

 

 

Підзаконні акти

Про затвердження Положення про Апарат Верховної Ради України  

Про затвердження Положення про секретаріат комітету Верховної Ради України  

Про деякі питання забезпечення документообігу у Верховній Раді України в електронній та паперовій формах (Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України)

Положення про помічника-консультанта народного депутата України

Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки (Методичні рекомендації)

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку