Діяльність Комітету

30 травня 2018, 12:59

Правова база діяльності Комітету

Законодавство України

Конституція України

Закон України «Про Регламент Верховної Ради України»

Закон України «Про статус народного депутата України»

Закон України «Про звернення громадян»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації»

Закон України «Про Національну програму інформатизації»

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»

Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»

Закон України «Про електронний цифровий підпис»

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»

Закон України «Про захист персональних даних»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних»

Закон України «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції»

Закон України «Про Національну систему конфіденційного зв'язку»

Закон України «Про телекомунікації»

Закон України «Про  засади запобігання та протидії корупції»

Закон України «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції»

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»

Закон  України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»

Закон України «Про електронні довірчі послуги"

Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України»

 

Міжнародне право

Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних

Конвенція про кіберзлочинність

Директива № 2002/58/ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС стосовно обробки персональних даних та захисту права на недоторканість особистого життя в сфері електронних комунікацій (Директива про право на недоторканість особистого життя та комунікації) електронні засоби зв'язку)

Декларація принципів «Побудова інформаційного суспільства - глобальне завдання у новому тисячолітті»

Про Урядовий консультативний комітет Інтернет-корпорації з призначення доменних імен та номерів

 

Підзаконні акти

Положення про Апарат Верховної Ради України

Положення про секретаріат комітету Верховної Ради України

Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України

Положення про порядок роботи у Верховній Раді України із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради України

Положення про помічника-консультанта народного депутата України

Загальні правила поведінки державного службовця