Основними завданнями Комітету є здійснення відповідно до питань, що належать до предмета його відання, законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України,  виконання контрольних функцій.

 

Функції комітетів Верховної Ради України
(витяг із Закону України «Про комітети Верховної Ради України»)

Стаття 11. Функції комітетів Верховної Ради України 
      1. Комітети Верховної Ради України здійснюють такі функції: 
     - законопроектну; 
     - організаційну; 
     - контрольну. 
Стаття 12. Законопроектна функція комітетів 
1. Законопроектна функція комітетів полягає в: 
     1) розробці проектів законів, інших актів Верховної Ради України; 
     2) попередньому розгляді та підготовці висновків і пропозицій щодо законопроектів, внесених суб'єктами законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України; 
     3) доопрацюванні за дорученням Верховної Ради України окремих законопроектів за наслідками розгляду їх у першому та наступних читаннях (за винятком прийнятих Верховною Радою України актів у цілому); 
     4) попередньому розгляді та підготовці висновків і пропозицій щодо проектів загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, а також наданні згоди на обов'язковість чи денонсацію міжнародних договорів України; 
     5) узагальненні зауважень і пропозицій, що надійшли до законопроектів; 
     6) внесенні пропозицій щодо перспективного планування законопроектної роботи. 
Стаття 13. Організаційна функція комітетів 
1. Організаційна функція комітетів полягає в: 
     1) плануванні своєї роботи; 
     2) проведенні збору та аналізу інформації з питань, що належать до повноважень комітетів, організації слухань із цих питань, у тому числі на засіданнях Верховної Ради України; 
     3) попередньому обговоренні відповідно до предметів їх відання кандидатур посадових осіб, яких згідно з Конституцією України обирає, призначає, затверджує Верховна Рада України або надає згоду на їхнє призначення, підготовці до розгляду Верховною Радою України відповідних висновків щодо цих кандидатур; 
     4) підготовці питань на розгляд Верховної Ради України відповідно до предметів їх відання; 
     5) участі у формуванні порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України; 
     6) прийнятті рішень, наданні висновків, рекомендацій, роз'яснень; 
     7) розгляді звернень, що надійшли до комітету в установленому порядку; 
     8) участі відповідно до предметів їх відання в міжпарламентській діяльності, взаємодії з міжнародними організаціями; 
     9) підготовці письмових звітів про підсумки своєї діяльності; 
     10) забезпеченні висвітлення своєї діяльності в засобах масової інформації. 
Стаття 14. Контрольна функція комітетів
1. Контрольна функція комітетів полягає в: 
     1) аналізі практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, їх посадових осіб з питань, віднесених до предметів відання комітетів, підготовці та поданні відповідних висновків та рекомендацій на розгляд Верховної Ради України; 
     2) участі за дорученням Верховної Ради України у проведенні "Дня Уряду України"; 
     3) контролі за  виконанням Державного бюджету України в частині, що віднесена до предметів їх відання, для забезпечення доцільності, економності та ефективності використання державних коштів у порядку, встановленому законом; 
     4) організації та підготовці за дорученням Верховної Ради України парламентських слухань; 
     5) організації та підготовці слухань у комітетах; 
     6) підготовці та поданні на розгляд Верховної Ради України запитів до Президента України від комітету відповідно до положень пункту 34 частини першої статті 85 Конституції України ;
     7) взаємодії з Рахунковою палатою; 
     8) взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини; 
     9) направленні матеріалів для відповідного реагування в межах, установлених законом, органам Верховної Ради України, державним органам, їх посадовим особам;

   10) погодженні питань, проведенні консультацій щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних державних органів, створенні і ліквідації спеціальних державних органів, що віднесені до предметів відання комітетів, та здійсненні інших погоджень і консультацій у випадках, передбачених законом.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку