Діяльність Комітету

10 березня 2023, 15:36 Комітет

Результати засідання Комітету з питань цифрової трансформації

9 березня відбулось засідання Комітету з питань цифрової трансформації, під час якого народні депутати України – члени Комітету розглянули наступні законопроекти:

·                № 5819 про рейтингування, зміни якого направлені на покращення інвестиційного клімату в Україні, пожвавлення інвестиційних процесів і мінімізацію ризиків на ринках капіталу.

У ході обговорення документу члени Комітету запропонували виключити підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення», пункт 11 частини сьомої статті 29 проекту Закону для узгодження положень зазначеного проекту Закону із нормами Закону України «Про електронні комунікації». Також згідно з вимогами Закону України «Про електронні комунікації» необхідно узгодити термінологію.

Народні депутати рекомендували врахувати зазначені зауваження під час підготовки до розгляду законопроекту.

·                № 8379 щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус.

Документом пропонується законодавчо закріпити можливість отримання адміністративної послуги, що дозволяє одночасне оформлення й обмін паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також зменшення строків оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до 1 дня для окремих випадків (коли громадянин опинився у складних життєвих обставинах).

Народні депутати України – члени Комітету під час обговорення законопроекту зазначили про необхідність врахування висловлених до нього пропозицій. Зокрема, виключити абзац другий пункту першого розділу І проекту Закону.

·                № 8236 щодо уточнення положень та сприяння продажу об'єктів малої приватизації, розробленого для підвищення ефективності проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, а також альтернативний до нього № 8236-1 щодо сприяння продажу об’єктів малої приватизації. Останній законодавчий акт розроблено, щоб удосконалити наявні приватизаційні процеси для запобігання зловживань переможцями аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації своїми правами шляхом зміни підходу до формування гарантійних внесків, а також створення додаткових інструментів для мінімізації відповідних зловживань та сприяння продажу об’єктів приватизації за найвищою ціною, визначеною ринком.

Члени Комітету під час обговорення законопроектів зазначили про слушність законодавчих ініціатив, що розглядаються. Водночас вони звернули увагу на технічну помилку у проекті Закону № 8236, де слід замінити слова «але менше» словами «але не менше».

Народні депутати рекомендували врахувати висловлені пропозиції і зауваження при підготовці та розгляді законопроектів.

·                № 8311 щодо вдосконалення санкційної політики та підвищення ефективності управління державним, комунальним майном та арештованими активам.

Метою проекту Закону є забезпечення максимально ефективного використання наявних у держави та громад ресурсів для забезпечення потреб, спричинених війною, через вдосконалення санкційної політики та підвищення ефективності управління державним, комунальним майном та арештованими активами.

Члени Комітету пропонують у частині сьомій статті 137 Земельного кодексу України передбачити подання заяви особою, яка бажає взяти участь у земельних торгах з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Також рекомендують привести термінологію у відповідність до Закону України «Про електронні комунікації». Зокрема, у проекті Закону слова «інформаційно-телекомунікаційна» замінити на «інформаційно-комунікаційна», а слова «в електронному вигляді» замінити словами «в електронній формі».

Дані зауваження народні депутати пропонують врахувати під час підготовки до розгляду законопроекту.

·                № 8394 про безпеку класифікованої інформації, метою якого визначено імплементування нової моделі функціонування системи безпеки класифікованої інформації (державної таємниці та службової інформації), а також гармонізувати законодавство у цій сфері до вимог стандартів безпеки НАТО та ЄС.

Обговоривши законопроект члени Комітету рекомендували врахувати висловлені зауваження під час підготовки до розгляду проекту Закону.

Крім того, на виконання контрольної функції Комітету заслухали питання щодо основних результатів службової діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України за 2022 рік.