Сьогодні, 21 травня, відбулось засідання Комітету з питань цифрової трансформації, під час якого народні депутати України – члени Комітету розглянули такі законопроекти:

 11090 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби» та альтернативні до нього законопроекти реєстр. №№ 11090-1, 11090-2, 11090-3, 11090-4.

Метою законопроекту є поступове підвищення до 2028 року специфічних ставок акцизного податку з сигарет до досягнення мінімального рівня, встановленого Директивою Ради 2011/64/ЄС від 21.06.2011 щодо структури та ставок акцизного збору на тютюнові вироби (кодифікація), з одночасним еквівалентним підвищенням таких ставок на тютюн, промислові замінники тютюну та зменшенням їх розміру для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання.

Народні депутати України при обговоренні законопроектів зазначили, що запропоновані зміни до Податкового кодексу України забезпечать імплементацію європейських норм у національне законодавство. Разом з тим зауважили, зо законопроект потребує врахування пропозицій висловлених Мінцифри.

 11063 «Про Державний аграрний реєстр» та альтернативний до нього законопроект реєстр. № 11063-1.

Ці законопроекти пропонують удосконалити механізм надання державної підтримки, підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, чи іншої допомоги, ведення та адміністрування Державного аграрного реєстру, а також приведення положень, які регулюють функціонування Державного аграрного реєстру у відповідність до вимог законів України «Про публічні електронні реєстри» та «Про аграрні ноти».

Члени Комітету, розглянувши положення законопроектів, зауважили про необхідність приведення норм законопроекту реєстр. № 11063-1 у відповідність до Закону України «Про публічні електронні реєстри».

№ 11059 «Про внесення змін до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» щодо адміністративної процедури».

Законопроект розроблено з метою приведення норм Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» у відповідність до вимог Закону України від 17 лютого 2022 р. № 2073-ІХ «Про адміністративну процедуру».

Народні депутати України – члени Комітету при обговоренні законопроекту зазначили про необхідність врахування висловлених пропозицій та зауважень зазначених у Висновку.

№ 11023 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення порядку ідентифікації осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху чи безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані в автоматичному режимі».

Метою законопроекту є вдосконалення процесуального механізму ідентифікації осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху чи безпеки на автомобільному транспорті, зафіксованих в автоматичному режимі.

Члени Комітету зазначили про актуальність норм законопроекту, але він потребує доопрацювання з урахуванням викладених у Висновку зауважень.

№ 11071 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності розпорядження майном соціальної сфери та вдосконалення законодавства в сфері оренди».

Законопроект спрямований на удосконалення окремих етапів передачі державного та комунального майна в оренду та приватизації такого майна, що дозволить зробити процес більш зручним та ефективним. Також він узгоджує положення Закону про оренду з рядом інших законів для уникнення різного тлумачення таких норм учасниками цих процедур.

Члени Комітету зазначили про слушність норм законопроекту, але він потребує доопрацювання та врахування висловлених зауважень.

№ 11120 «Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» щодо обов’язку надавачів медичних послуг інформувати пацієнтів про програму медичних гарантій».

Законопроект розроблений для захисту прав пацієнтів та реалізації гарантій на отримання ними інформації про медичні послуги, медичні вироби та лікарські засоби, які пацієнти можуть отримати в закладах охорони здоров’я за програмою медичних гарантій.

Члени Комітету зазначили про актуальність законопроекту, та запропонували врахувати висловлені пропозиції при підготовці до розгляду та опрацюванні законопроекту.

Розглянувши зазначені законопроекти Комітет рекомендує врахувати викладені у Висновках до них зауваження та пропозиції при їх підготовці й розгляді.

Також на засіданні Комітету було розглянуто Звіт Кабінету Міністрів України про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» в частині, що віднесена до предметів відання Комітету, з метою забезпечення доцільності, економності та ефективності використання державних коштів у порядку, встановленому законом та затверджено Розклад засідань Комітету на червень 2024 року.

Покращуємо законодавство! Цифровізуємо країну!
Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Новини”

21 червня 2024 14:21
18 червня 2024 16:20
18 червня 2024 12:28
13 червня 2024 15:23
11 червня 2024 15:40
06 червня 2024 09:07
05 червня 2024 15:15
05 червня 2024 15:09
04 червня 2024 14:31
31 травня 2024 14:01