Звіт про роботу Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації за період шостої сесії дев’ятого скликання

Комітет
31 січня 2022, 10:01

Затверджено

рішенням Комітету з питань цифрової трансформації

від  26  січня  2022 року

Протокол № 63

                                                                           

 

Звіт про роботу

Комітету Верховної Ради України з питань

цифрової трансформації

за період шостої сесії дев’ятого скликання

 

Діяльність Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації (далі – Комітет) протягом шостої сесії дев'ятого скликання здійснювалася у відповідності до затвердженого 14 липня 2021 року плану роботи Комітету (протокол № 51) із урахуванням прийнятих парламентом рішень і доручень Верховної Ради України та її керівництва.

За період роботи шостої сесії дев’ятого скликання проведено 12 засідань Комітету.

На розгляді Комітету знаходяться 13 законопроектів з підготовки яких Комітет визначено головним. З них, внесено на розгляд Верховної Ради України та розглянуто на засіданні Комітету 9 законопроектів. Направлено до головного комітету 65 висновків, до законопроектів, до яких Комітет мав подати свої пропозиції.

Прийнято Верховною Радою Українизаконів України 3, постанов Верховної Ради України 2, прийнято у першому читанні 1 законопроект.

 Народні депутати-члени Комітету протягом сесії брали участь у робочих нарадах, зустрічах, інших заходах (конференції, семінари, засідання колегій тощо) з питань, які віднесено до предметів відання Комітету.

Розглянуто листів і звернень народних депутатів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян та громадських організацій 985.

За звітний період Комітет приділяв увагу правовому регулюванню питань, що належать до предметів відання Комітету.

 

Закони, прийняті Верховною Радою України:

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення надання публічних (електронних публічних) послуг» № 1767-IX від 22 вересня 2021.

Закон України «Про публічні електронні реєстри» № 1907- ІХ від 18 листопада 2021 року.

Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового  зв’язку», прийнятий 16.12.2021.

 

Законопроекти, які прийняті у першому читанні:

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (реєстр. № 4378 від 13.11.2020).

Постанови, прийняті Верховною Радою України:

Про прийняття за основу проекту Закону України про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, № 1821-IX від 21. 10. 2021.

Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України, № 1768-IX від 22.09.2021.

Законопроекти, які знаходяться на розгляді Комітету (визначено головним):

Проект Закону про хмарні послуги, (реєстр. 2655 від 20.12.2019), поданий н.д. Федієнком О.П., Крячко М.В., Сохою Р.В., Чернєвим Є.В. та іншими.

Пропозиції Президента до Закону України «Про віртуальні активи» № 1719-IX від 08.09.2021.

Проект Закону про заходи щодо стимулювання розвитку IT- індустрії в Україні (реєстр. № 3979 від 11.08.2020), поданий н.д. Чернєвим Є.В., Гетманцевим Д.О. та іншими.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та інших законодавчих актів України щодо розвитку телекомунікаційних мереж (реєср. № 4118 від 18.09.2020), поданий н.д. Федієнком О.П.,  Сохою Р.В.,  Ватрасом В.А., Крячко М.В. та іншими.

Проект Закону про токенізовані активи та криптоактиви (реєстр. № 4328 від 05.11.2020), поданий н.д. Задорожним А.В. та іншими.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (реєстр. № 4378 від 13.11.2020), поданий Кабінетом Міністрів України.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» та деяких інших законів (щодо моніторингу якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку) (реєстр. № 4465 від 04.12.2020), поданий н.д. Федієнком О.П. та іншими.

Проект Закону про захист персональних даних (реєстр. № 5628 від 07.06.2021), поданий н.д. Чернєвим Є.В. та іншими.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації (реєстр. № 6173 від 12.10.2021), поданий Кабінетом Міністрів України.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про електронні комунікації" щодо захисту інтересів держави та користувачів електронних комунікаційних послуг (реєстр. № 6183 від 18.10.2021), поданий народними депутатами України Крячко М.В., Федієнком О.П. та іншими.

Проект Закону «Про Національну програму інформатизації» (реєстр. №  6241 від 01.11.2021), поданий Кабінетом Міністрів України.

Проект Закону про внесення зміни до розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про електронні комунікації" щодо перенесення строку набрання чинності (реєстр. № 6360 від 30.11.2021), поданий народними депутатами України Крячко М.В., Федієнком О.П.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження тимчасових заходів стосовно врегулювання поширення понадмережевого телебачення, до імплементації європейських стандартів у сферу медіа (реєстр. № 6363 від 01.12.2021), поданий народними депутатами України Скороход А.К. та іншими.

 

Законопроекти, які розглянуто Комітетом і до яких надано пропозиції:

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків з платників податків - суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері сільського господарства (реєстр. № 5636 від 08.06.2021), поданий  Кабінетом Міністрів України.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кодексу України з процедур банкрутства (реєстр. № 5528 від 20 травня 2021 року), поданий Кабінетом Міністрів України.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо застосування обмежувальних заходів протидії домашньому насильству (реєстр. № 5629 від 07.06.2021), внесений народними депутатами України  Бакумовим О.С. та іншими.

Проект Закону про захист права власності та інших речових прав осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії (реєстр. № 5177 від 01.03.2021), внесений народними депутатами України  Р.О. Горбенком та іншими.

Проект Закону про захист права власності та речових прав осіб, постраждалих внаслідок проведення антитерористичної операції або операції Об'єднаних сил (реєстр. № 5177-1 від 17.03.2021),  внесений народними депутатами України  Н.Ю. Королевською та іншими.

Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень про судовий розгляд та досудове розслідування (реєстр. № 5661 від 14.06.2021), внесений народним депутатом України Масловим Д. В. та іншими.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення та підвищення прозорості ефективного управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав  (реєстр. № 4537 від 24 грудня 2020 року), поданий народними депутатами України Підласою Р.А. та іншими.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення регулювання зовнішньоекономічної діяльності з метою підвищення прозорості та розвитку зовнішньої торгівлі (реєстр. № 5181 від 02 березня 2021 року), поданий народними депутатами України Мезенцевою М.С. та іншими.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (реєстр. № 5433 від 27 квітня 2021 року), поданий народним депутатом України Бабієм Р.В.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна, незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості, спеціальних майнових прав на такі об’єкти (реєстр. № 5638 від 08.06.2021), внесений народними депутатами України Шуляк О. О. та іншими.

Проект Закону про Державний бюджет України на 2022 рік (реєстр. № 6000 від 15.09.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.

Проект Закону про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо спрощення розміщення технічних засобів електронних комунікацій (реєстр. № 5811 від 20.07.2021), поданий Кабінетом Міністрів України.

Проект Закону про державну політику у сфері подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти Державного суверенітету України (реєстр. № 5271 від 18.03.2021), поданий народним депутатом Третьяковою Г.М. та іншими народними депутатами України.

Проект Закону про внесення змін до статті 42 Закону України «Про вищу освіту» щодо оприлюднення та моніторингу досягнення цільових показників діяльності закладу вищої освіти (KPI керівників закладів вищої освіти)» (реєстр. № 5685 від 18.06.2021), поданий народними депутатами України  Піпою Н.Р., Васильченко Г.І. та іншими.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо визначення цільових показників діяльності закладу вищої освіти (КРІ керівників закладів вищої освіти) та щорічного моніторингу рівня їх досягнення (реєстр. № 5685-1 від 07.07.2021), внесений народними депутатами України Абрамовичем І.О., Королевською Н.Ю. та іншими.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (про тимчасове включення програм загальнонаціонального багатоканального (цифрового) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу до складу універсальної програмної послуги для забезпечення інформаційної безпеки населення в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації) (реєстр. № 5546, поданий 21.05.2021 народним депутатом Федієнком О.П. та іншими народними депутатами України.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідального поводження з домашніми та дикими тваринами, які утримуються у неволі (реєстр. № 3796 від 06 липня 2020 року), поданий народними депутатами України Овчинниковою Ю.Ю. та іншими.

Проект Закону про внесення змін до законів України «Про охорону прав на сорти рослин» та «Про насіння і садивний матеріал» (реєстр. № 3680-д від 17 липня 2021 року), поданий народним депутатом України Сольським М.Т. та іншими.

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо надання можливості учасникам судового процесу брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції (реєстр. № 5025 від 26.07.2021), поданий народним депутатом Гривко С. Д.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування повноважень між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту (реєстр. № 5847 від 12.08.2021), поданий Кабінетом Міністрів України.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проведення робіт на землях водного фонду (реєстр. № 5442 від 29.04.2021), поданий народними депутатами України Прощук Е. П. та іншими.

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування доходів від продажу мінеральної сировини, що утворюється під час здійснення руслоочисних робіт (реєстр. № 5443 від 29.04.2021), поданий народними депутатами України Прощук Е. П. та іншими.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі суспільства у заходах контролю за безпекою дорожнього руху та дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів (реєстр. № 5798 від 16.07.2021), поданий народними депутатами України Масловим Д.В. та іншими.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі суспільства у заходах контролю за безпекою дорожнього руху (реєстр. № 5798-1 від 03.08.2021), поданий народним депутатом України Устіновою О. Ю.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо проведення дистанційних засідань (реєстр. № 5817 від 22.07.2021), поданий народним депутатом України Лозинським Р. М.

Проект Постанови про невідкладні заходи щодо забезпечення виконання рішень судів (реєстр. № 6012 від 08.09.2021), поданий  народними депутатами України Третьяковою Г.М. та іншими.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності (реєстр. № 5644 від 10.06.2021), поданий  народними депутатами України Фрісом І. П. та іншими

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення строків набрання чинності нових форм податкових декларацій, податкових та акцизних накладних (реєстр. № 5516 від 19.05.2021), поданий  народними депутатами України Южаніною Н. П. та іншими

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання Національному агентству з питань запобігання корупції повноважень органу державної влади зі спеціальним статусом та підпорядкування його діяльності інтересам народу України (реєстр. № 4329 від 05.11.2020), поданий народними депутатами України Масловим Д. В. та іншими.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вирішення батьками питань тимчасового виїзду дітей за межі України (реєстр. № 6146 від 07.10.2021), поданий  Кабінетом Міністрів України.

Проект Закону про заходи, спрямовані на належне забезпечення територіальних громад України необробленою деревиною з метою сприяння їх соціально-економічному розвитку (реєстр. № 6110 від 28.09.2021), поданий народним депутатом України Гривком С. Д.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці (реєстр. № 6067 від 16.09.2021), поданий Кабінетом Міністрів України.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці (реєстр. № 6067-1 від 05.10.2021), поданий народними депутатами України Королевською Н. Ю. та іншими.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо розширення доступу до джерел інформації для цілей виявлення та розшуку активів (реєстр. № 6201 від 21.10.2021), поданий Кабінетом Міністрів України.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт (реєстр. № 5848 від 12.08.2021), поданий Кабінетом Міністрів України.

Проект Закону про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період (реєстр. № 6013 від 09.09.2021), поданий народними депутатами України Стефанчуком Р.О. та іншими.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» щодо впровадження механізму оцінки прогнозних наслідків та впливу законопроекту на ключові показники економічного та соціального розвитку держави у середньостроковій перспективі» (реєстр. № 6165 від 11.10.2021), поданий народним депутатом України Гриб В.О.

Проект Закону про забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей із залученням недержавних коштів та передачу земель в оренду, відчуження майна (реєстр. № 5716 від 29.06.2021), поданий  народними депутатами України Копитіним І. В. та іншими.

Проект Закону про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (реєстр. № 5797 від 16.07.2021), поданий народним депутатом України Р. Бабієм.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо заходів, спрямованих на поновлення прав засуджених осіб та осіб, взятих під варту, у зв’язку з неналежними умовами тримання (реєстр. № 5652 від 11.06.2021), поданий Кабінетом Міністрів України.

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері міграції (реєстр. № 6184 від 18.10.2021), поданий народними депутатами України Крячко М. В. та іншими.

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за порушення у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра (реєстр. № 6185 від 18.10.2021), поданий народними депутатами України Крячко М.В., Федієнко О.П. та іншими народними депутатами України.

Проект Закону про адміністративний збір (реєстр. № 4380 від 16.11.2020), поданий народними депутатами України Білозір Л. М., Вацаком Г. А., Міньком С. А. та іншими.

Проект Закону про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України щодо покращення доступу до правосуддя (реєстр. № 6125 від 01 жовтня 2021 року), поданий народними депутатами України Юрчишиним Я.Р. та іншими.

Проект Закону про внесення змін до статті 188-31 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (реєстр. № 4415 від 23.11.2020), поданий Кабінетом Міністрів України.

Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо покращення доступу громадян до правосуддя (реєстр. № 6126 від 01 жовтня 2021 року), поданий народними депутатами України Юрчишиним Я.Р. та іншими.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву (реєстр. № 6302 від 09.11.2021), поданий народним депутатом України  Ф. Веніславським та іншими народними депутатами України.

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку із прийняттям Закону України «Про державний екологічний контроль» (реєстр. № 5414 від 22.04.2021), поданий народними депутатами України О. Бондаренком, О. Маріковським та іншими.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання україномовних аудіокниг( реєстр. № 5876 від 30.08.2021), поданий Железняком Я.І.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оціночної діяльності (реєстр. № 5389 від 15.04.2021р.) поданий народними депутатами України Фріс І. П., Нікітіною М. В., Прощук Е. П. та іншими.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» щодо сприяння боротьбі з ігровою залежністю (реєстр. № 5207 від  05.03.2021 р.), внесений народним депутатом України Дубінським О.А.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" щодо сприяння боротьбі з ігровою залежністю, (реєстр. №  5207-1 від 17.03.2021 р.), внесений народним депутатом України  Мотовиловцем А.В.  та іншими.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" щодо превенції гемблінгу (лудоманії) та попередження ігрової залежності, (реєстр. № 5207-2 від 18.03.2021 р.), внесений народним депутатом України Ю.Тимошенко та іншими.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", (реєстр. № 5207-3 від 24.03.2021 р.),  внесений народним депутатом України  Марусяком О.Р. та іншими.

Проект Закону про заходи, направлені на боротьбу з ігровою залежністю та подолання негативних наслідків запровадження ринку азартних ігор (реєстр. № 5207-4 від 24.03.2021р.), внесений народним депутатом України Королевською Н.В. та іншими.

Проект Закону про захист прав споживачів (реєстр. № 6134 від 05.10.2021, поданий Кабінетом Міністрів України.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо плати за використання автомобільних доріг загального користування (реєстр. № 6087 від 23 вересня 2021 року), поданий Кабінетом Міністрів України.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг (реєстр. № 5651 від 11.06.2021), поданий Кабінетом Міністрів України.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пільг з проїзду та деяких інших пільг (реєстр. № 5651-1 від 25.06.2021) народним депутатом України Королевською Н.Ю. та іншими.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг (реєстр. № 5651-2 від 25.06.2021) поданий народним депутатом України Устіновою О.Ю. та іншими.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг (реєстр. № 5651-3 від 29.06.2021), поданий народним депутатом України Тимошенко Ю.В., Цимбалюком М.М.

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо приведення порядку визначення країни походження товару у відповідність із Митним кодексом Європейського Союзу (реєстр. № 5353 від 08.04.2021), поданий Кабінетом Міністрів України.

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо приведення порядку визначення країни походження товару у відповідність із Митним кодексом Європейського Союзу та уточнення процедури декларування (реєстр. № 5353-1 від 15.04.2021), поданий народним депутатом України Нестеренком К.О.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження продажу заставного майна боржника через систему електронних торгів), (реєстр. № 5483 від 12.05.2021), поданий народним депутатом України Ковальовим О.І.

 

Питання, які розглянуто на засіданнях Комітету в порядку контролю за виконанням законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень:

1. Інформація Рахункової палати про результати фінансового аудиту Міністерства цифрової трансформації за 2020 рік та про стан виконання Міністерством цифрової трансформації контролю рішень Рахункової Палати.

 

Слухання у Комітеті та круглі столи:

 

Слухання у Комітеті:

26 жовтня 2021 року Комітет провів слухання на тему: «Як стимулювати розвиток розумних міст та громад в Україні: законодавчі аспекти».

До слухань долучились представники Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства розвитку регіонів та громад України, народні депутати України, представники Центру розвитку інновацій, Асоціації малих міст України, міських та селищних територіальних громад. Учасники обговорили питання фінансування цифровізації, розвитку цифрових платформ, їх моделі та структури, необхідність стандартизації проектів та підходів до цифровізації громад, обмінялись думками стосовно національних проектів цифрового розвитку громад та регіонів, проаналізували пріоритетні напрямки політики щодо цифровізації громад та регіонів.

 

Круглі столи:

29 вересня 2021 року Комітет з питань цифрової трансформації спільно з Комітетом з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин провели круглий стіл на тему «Нагляд за дотриманням законодавства у сфері захисту персональних даних»  на якому було  презентовано другу частину реформи системи захисту персональних даних в Україні  - законопроект про наглядовий орган.

 

 

Участь у засіданнях  робочих груп:

У Комітеті протягом шостої сесії дев’ятого скликання працюють 13 робочих груп:

1. Щодо внесення змін до законодавства щодо функціонування електронних платіжних систем - голова робочої групи народний депутат України – член Комітету Соха Р.В.

2. Щодо напрацювання комплексних змін у виборче законодавство, які б дали можливість проведення електронного голосування в Україні – голова робочої групи Голова підкомітету електронної демократії Подгорна В.В. Робочою групою продовжується напрацювання пропозицій, спрямованих на максимально повну автоматизацію реалізації заходів, що здійснюються упродовж всіх етапів виборчого процесу відповідних виборів.

3. З формування умов, створення та управління інноваційними кібертехнологіями та формування національного законодавства у сфері кібербезпеки України - голова робочої групи заступник голови Комітету Федієнко О.П. За результатами роботи робочої групи до Верховної Ради України подано проект Закону про критичну інфраструктуру (реєстр.№ 5219), який прийнятий, як Закон 16.11.2021, №1882-IX. Наразі робоча група продовжує роботу над розробкою проекту Закону про забезпечення кібербезпеки України.

4. З розвитку ІТ-галузі - співголови робочої групи перший заступник голови Комітету Рудик К.О., заступник голови Комітету Чернєв Є.В.

5. З реформування законодавства в сфері смарт-сіті та електронної демократії -голова робочої групи Голова підкомітету електронної демократії Подгорна В.В. Робоча група продовжує працювати над розробкою законопроекту «Про пілотні проекти», а також над законопроектом «Про публічне та колективне фінансування проектів розвитку цифрової інфраструктури». Проведено публічні консультації членів Робочої групи з представниками Асоціації міст України та територіальних громад на тему:  Фінансування і розвиток цифрової інфраструктури і цифрової трансформації в містах та регіонах.

6. З реформування законодавства України щодо обробки та захисту персональних даних - голова робочої групи заступник голови Комітету Чернєв Є.В. За результатами роботи робочої групи у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про захист персональних даних (реєстр. № 5628). Документ оновлює чинне законодавство у цій сфері та впроваджує прогресивні європейські норми, які відповідають положенням Конвенції 108+ та GDPR.

7. З законодавчого закріплення цифрових прав людини - голова робочої групи заступник голови Комітету Чернєв Є.В. Робоча група працює над законопроектом, який визначатиме засади державної політики України в сфері правового та організаційного захисту прав і свобод людини при користуванні інформаційно-комунікаційними та цифровими технологіями, що має на меті створення безпечних і сприятливих умов для реалізації цифрових прав і свобод при користуванні цифровими послугами в інформаційному суспільстві.

8. З підготовки проекту Закону про політичні партії в Україні спільно з Комітетом з питань правової політики - співголови робочої групи: Голова підкомітету електронної демократії Комітету з питань цифрової трансформації  Подгорна В.В., Голова Комітету з питань правової політики Костін А.Є. та Секретар Комітету з питань правової політики Макаров О.А. Робоча група працює над розробкою нової редакції законопроекту «Про політичні партії», що сприятиме формуванню в Україні підзвітних, інклюзивних та репрезентативних політичних інституцій.

9. З підготовки законопроекту про цифрову трансформацію -  голова робочої групи заступник голови Комітету Чернєв Є.В. За результатами роботи у Верховній Раді України зареєстровано законопроект про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (реєстр. № 4303). Який прийнято 15.07.2021 в цілому, як Закон № 1667 - IX . Також зареєстровано проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (реєстр. № 5376),  прийнятий Верховною Радою України в цілому як Закон 14.12.2021, №1946-IX.

10. З підготовки законопроекту «Про перехоплення телекомунікацій» -  голова робочої групи заступник голови Комітету Федієнко О.П. Триває робота над підготовкою проекту Закону.

11. З розробки змін до законодавства України з метою розв'язання проблем сірого імпорту мобільних терміналів  -  голова робочої групи заступник голови Комітету Федієнко О.П. За результатами роботи робочої групи у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до Закону України «Про електронні комунікації» щодо захисту інтересів держави та користувачів електронних комунікаційних послуг (реєстр. № 6183), а також проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за порушення у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра ( реєстр. № 6185).

12. З розробки концепції гармонізованої автоматизованої системи управління інформаційними ресурсами бюро економічної безпеки України -  голова робочої групи заступник голови Комітету Федієнко О.П.

13. З розробки змін до Цивільного Кодексу України, пов’язаних з введенням в оборот віртуальних активів - голова робочої групи заступник голови Комітету Чернєв Є.В.

Окрім робочих груп, створених відповідно до Рішень Комітету, до спільних обговорень, консультацій та підготовки законопроектів протягом шостої сесії дев'ятого скликання долучались експерти, представники державних органів,  установ та організацій.

 

Наради, робочі зустрічі, участь у заходах  тощо:

2 вересня 2021 року заступник голови Комітету О. Федієнко провів робочу зустріч з представниками постачальників електронних комунікаційних послуг, органів виконавчої влади, державних органів спеціального призначення. Під час зустрічі учасники обговорили правила відновлення втрачених сім-карток, особливості введення кінцевого (термінального) обладнання мобільного зв’язку в обіг на території України та умов його застосування, питання щодо ідентифікації кінцевого користувача у постачальника електронних комунікаційних послуг.

3-6 вересня 2021 року заступник голови Комітету О. Федієнко взяв участь у VII міжнародній конференціі Telecom Ukraine 2021. Під час панельних дискусій обговорювались питання інформаційної та кібербезпеки, виклики, загрози, відповідальність; законодавче забезпечення галузі електронних комунікацій, а також виклики, стан і перспективи розвитку цифрової трансформації в Україні.

10 вересня 2021 року народний депутат України В. Подгорна провела робочу зустріч з експертом з правових питань Асоціації міст України Інною Скляр.

15 вересня 2021 року заступник голови Комітету О. Федієнко взяв участь у Міжнародному Форумі «Навколо Хмари. Навколо Даних. Навколо IoT. Навколо Безпеки. Навколо Кабелю. Навколо IP. Smart Building» (BIT&BIS-2021). Зокрема на форумі розглядались такі теми: Шифрування даних - як захистити найцінніше», «Технології майбутнього», «Додаткові рішення ESET для протистояння сучасним кібератакам», «Цифрова екосистема безпечного міста: досвід Ізраїлю», «Хмарні технології в 5G».

16 вересня 2021 року в Комітеті Верховної Ради України з питань цифрової трансформації проведена робоча нарада щодо перспектив прийняття Верховною Радою України проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та інших законодавчих актів України щодо розвитку телекомунікаційних мереж (реєстр. № 4118 від 18.09.2020). Окрім членів Комітету з питань цифрової трансформації в нараді взяли участь представники Міністерства цифрової трансформації України та профільних галузевих асоціацій: Асоціації правовласників та постачальників контенту, Телекомунікаційної палати України, Української асоціації операторів зв'язку «Телас», Інтернет Асоціації України.

29 вересня 2021 року заступник голови Комітету Чернєв Є.В. взяв участь в роботі Круглого стілу на тему: «Нагляд за дотриманням законодавства у сфері захисту персональних даних» Захід присвячений обговоренню питань модернізації законодавства України у сфері захисту персональних даних, зокрема, нового проекту Закону України «Про захист персональних даних» та безпосередньо пов’язаного з ним законопроекту «Про Національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації».

26 жовтня 2021 року народний депутат України В. Подгорна взяла участь в експертному обговоренні законопроекту «Про публічні закупівлі інновацій». Основна тема дискусії: Державні закупівлі інновацій: практика ЄС. Разом з представниками Reactor.Ua, КМБШ та Активна громада учасники обговорили  можливості пошуку української моделі таких закупівель, задля стимулювання внутрішнього ринку інновацій та сприяння формуванню державної інноваційної політики в цілому.

28 жовтня 2021 року народний депутат України В. Подгорна взяла участь в роботі Круглого столу з обговорення законопроекту «Про політичні партії», ініційованому Національним інститутом стратегічних досліджень.

29 жовтня 2021 року Перший заступник голови Комітету  Рудик К.О., заступник голови Комітету Чернєв Є.В., а також народний депутат України –член Комітету Ар’єв В.І, спільно з заступником міністра цифрової трансформації України Борняковим О.С., представниками Міністерства цифрової трансформації України та Європейської бізнес-асоціації провели зустрічі щодо змін до законодавства про електронну комерцію, під час якої обговорювались проблеми в частині законодавства про електронну комерцію, а саме: проблеми визначення сучасних гравців на ринку електронної комерції; діяльність недобросовісних продавців; відсутність дієвих механізмів для притягнення до відповідальності продавців, які продають неякісний або контрафактний товар; відсутність дієвого механізму відмови споживача від розсилок комерційних повідомлень.

11 листопада 2021 року заступник голови Комітету Федієнко О.П., народний депутат України- член Комітету Соха Р.В. взяли участь у семінарі «Незалежність регулятора ринку телекомунікаційних послуг: шляхи забезпечення в країнах ЄС та в Україні». Семінар організовано за підтримки проектів ЄС, що працюють у сфері цифрової трансформації та телекомунікацій в Україні- «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, «Регіональний проект Східного партнерства EU4Digital», а також «Підтримка цифрової політики в Україні». Під час семінару учасники обговорили ключові аспекти регулятора ринку телекомунікаційних послуг. Також були представлені практики країн- членів ЄС щодо забезпечення незалежності цього органу, а також ключових вимог на рівні законодавства ЄС.

16 листопада 2021 року Голова Комітету Крячко М.В. взяв участь у семінарі на тему «Незалежність регулятора ринку телекомунікаційних послуг: шляхи забезпечення в країнах ЄС та в Україні». Захід відбувся за участі представників Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, Офісу Президента України, Міністерства цифрової трансформації України, НКРЗІ, Європейської комісії (DG Connect) та інш. Учасники семінару обговорили основні виміри та ключові елементи/критерії незалежності національного регуляторного органу, що існують в країнах ЄС, становище України щодо незалежності НРО згідно регуляторного трекеру Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU), а також ключові висновки правової оцінки законопроекту (реєстр. № 6055) щодо його відповідності законодавству ЄС.

24 листопада 2021 року заступник голови Комітету Чернєв Є.В. взяв участь у Business & Legal IT Forum, під час якого обговорювались питання діджиталізації України: цифрові сервіси держави («Дія», е-суд тощо); правові ризики цифрової трансформації держави в умовах, коли інновації випереджають регулювання; пандемія як двигун інноваційних рішень; законодавче врегулювання криптосфери; цифрові сервіси держави — досвід Естонії; підвищення надійності інфраструктури інформаційного суспільства; GR для українських хмар: прикладна кібербезпека та захист даних; 5G, IoT, Cloud Computing, Smart Factory — перспективи для України.

02 грудня 2021 року заступник голови Комітету Чернєв Є.В. взяв участь у VII Щорічній конференції Асоціації «Професійний уряд» (PGA) «30 років незалежності: куди рухається Україна» під час панельної дискусії на тему: «Діджиталізація – одна із реформ чи флагман трансформації України». Учасники також обговорили здобутки країни за 30 років незалежності та можливі напрями подальшого розвитку.