Діяльність Комітету

21 листопада 2023, 15:09 Комітет

Результати засідання Комітету з питань цифрової трансформації

               Сьогодні, 21 листопада, відбулось засідання Комітету з питань цифрової трансформації, під час якого народні депутати України – члени Комітету розглянули такі законопроекти:

 9386 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення встановленого порядку користування системою керування чергою для отримання послуг, які надаються територіальними сервісними центрами МВС, Експертною службою МВС та Державною міграційною службою України».

Метою прийняття цього законопроекту є запровадження адміністративної відповідальності за порушення встановленого порядку користування системою керування чергою для отримання послуг, які надаються територіальними сервісними центрами МВС, Експертною службою МВС та Державною міграційною службою України.

Члени Комітету звернули увагу на те, що прийняття законопроекту сприятиме забезпеченню вільного доступу громадян до отримання послуг, що надаються уповноваженими органами та установами системи МВС, але декі положення законопроекту потребують доопрацювання.

№ 9499 «Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо вдосконалення діяльності спортивних федерацій та уточнення деяких положень)».

Мета цього проекту Закону – визначення повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту, а також центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки в частині розвитку фізичного виховання та розвитку спорту в закладах освіти; врегулювання діяльності спортивних федерацій з видів спорту; визначення загальних засад впровадження та адміністрування електронних інформаційно-аналітичних систем та сервісів, електронних реєстрів.

Члени Комітету зауважили, що реалізація проекту акта дозволить створити умови для запровадження сучасної моделі підготовки спортсменів високого класу, а також звернули увагу на необхідність приведення термінології, яка  застосовується у проекті Закону, у відповідність до законів України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про публічні електронні реєстри».

№ 10128 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань прикордонного контролю».

Законопроект розроблений з метою удосконалення законодавства щодо підвищення безпекової складової на кордонах України та ефективної діяльності з протидії нелегальній  міграції, спрощення прикордонно-митних формальностей та приведення законодавства України до Європейських стандартів.

Члени Комітету зазначили, що підтримують ідею підвищення безпекової складової на кордонах України, та зауважили, що деякі положення законопроекту потребують редакційного доопрацювання відповідно до Закону України «Про публічні електронні реєстри».

№ 10129 «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо удосконалення законодавства з питань прикордонного контролю».

Законопроект спрямований на підвищення надійності прикордонного та митного контролю, спрощення митних процедур та приведення законодавства України до Європейських стандартів.

Члени Комітету, підтримуючи ідею підвищення надійності прикордонного та митного контролю, зазначили, що законопроект потребує редакційного доопрацювання у частині визначення обсягу та структури даних, право на запит яких надається Державній прикордонній службі України.

№ 9621 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав військовослужбовців та цивільних громадян України в умовах воєнного стану».

Метою прийняття цього законопроекту є внесення до законодавства змін, які забезпечать підвищення захищеності військовослужбовців та цивільних громадян в умовах воєнного стану, що гарантовано дасть комплексний позитивний ефект.

Члени Комітету зазначили про необхідність доопрацювання законопроекта та приведення його положень у відповідність до положень Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Розглянувши зазначені законопроекти Комітет рекомендує врахувати викладені у Висновках до них пропозиції та зауваження при їх підготовці й розгляді.

Також на виконання контрольної функції Комітету було розглянуто питання Про стан виконання Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні електронні реєстри» № 1907-ІХ від 18.11.2021, затверджено Резолюцію круглого столу на тему: «Вдосконалення законодавства щодо електронних звернень громадян» та Розклад засідань Комітету на грудень 2024 року, переглянуто та оновлено склад позаштатних консультантів Комітету.

            Продовжуємо роботу! Вдосконаленням законодавство!