Діяльність Комітету

31 жовтня 2023, 15:43 Комітет

Обговорили питання форсайту на зустрічі з представниками Програми ЄС INTER PARES

 

Сьогодні, в рамках робочого візиту в Україну представників Програми ЄС  з парламентського розвитку INTER PARES, відбулась робоча зустріч керівника Програми Джонатана Мерфі з заступником Голови Комітету – Головою підкомітету з питань розвитку цифрового суспільства та адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції Вікторією Подгорною.

         На зустрічі Вікторія Подгорна звернула увагу на питання важливості включення принципів прогнозування та випереджального управління в роботі парламенту. «Для України, де форсайт-дослідження ще не набули системного характеру, досвід тих країн, де форсайт став невід’ємною складовою стратегічного планування, є життєвою необхідністю», - зазначила пані Вікторія.

        По суті форсайт є системою методів експертної оцінки стратегічних напрямів соціально-економічного та інноваційного розвитку, виявлення технологічних проривів, здатних вплинути на розвиток суспільства в середньо- і довгостроковій перспективі.

         В Україні вже є виклики, актуальну відповідь на які можна отримати за результатами форсайт-досліджень. Це насамперед повноцінний технологічний форсайт, оскільки в Україні вже є багато досягнень у технологічній і інноваційній сферах. Він має визначити місце країни у новому технологічному укладі і став би основою для форсайт-проектів з людського капіталу, медицини, екології, освіти, інших сфер діяльності та загального соціально-економічного форсайту України.

          Під час зустрічі представники Програми ЄС зазначили про готовність Парламентів Чехії, Естонії, Литви, Франції поділитись певним досвідом роботи з питань прогнозування розвитку.

За результатами зустрічі були досягнуті домовленості про продовження співпраці з впровадження принципів прогнозування й випереджального врядування в роботу парламенту для прийняття обґрунтованих довгострокових рішень.

            Працюємо на випередження! Впевнено рухаємось до ЄС!